Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 11.4.2022

 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on perustamassa vanhusneuvostoa. Aluehallitus asettaa vanhusneuvoston valtuustokausittain. Alavuden kaupungin ikäihmisten neuvoston esityksen mukaisesti kaupunginhallitus esittää hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Alavuden edustajaksi Pirkko Kallion, ja varaedustajiksi Sirkka-Liisa Palomäen ja Raija Piipon.

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2022 osalta avustukset Taito Etelä-Pohjanmaa ry:lle Alavuden Taitokeskus Ouran toimintaan (10 000€), Viisiokuntien mielenterveysyhdistykselle (6000€) sekä Töysän VPK:lle (900€).

Kaupunginhallitus päätti osallistua Pestuu-markkinat -palvelun jatkorahoitukseen 1.5.-31.10.2022 yhtensä 4800 eurolla. Palvelu yhdistää työnhakijoita ja työn tarjoajia. Palvelulla on ollut sen toiminta-aikana 1.5.2020–21.3.2022 yhteensä 34 853 käyttäjää. Istuntoja on ollut 65 002. Työpaikkailmoituksia on julkaistu 21.3. mennessä 606 kappaletta, ja useissa ilmoituksissa on ollut monia työpaikkoja avoinna.

Kihniön kunta on päättänyt tehdä Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, ja tarvittaessa hakea esittämäänsä muutosta oikeusteitse. Kihniön kunnanhallitus on vedonnut Alavuden kaupunkiin samansisältöisen päätöksen tekemiseksi. Alavuden kaupunginhallitus päätti, että mikäli Kihniö esittää yhtiöjärjestyksen muuttamista, ei Alavus vastusta sitä. Oikeusmenettelyä ei kannateta.

Kuortaneen kunta on pyytänyt 19.4.2022 mennessä Sarvinevan tuulivoimayleiskaavasta uudelleen lausuntoa mahdollisen esteellisyysvirheen vuoksi. Alavuden kaupunki uudistaa aiemman lausuntonsa .


 

JÄTÄ KOMMENTTI