Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 26.10.

0
Alavuden kaupungintalo

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 26.10.2020

Alavuden seudun lentokenttäsäätiö on tehnyt vuonna 2013 ELY -keskuksen ja kaupungin tuella kentän perusparannuksen. Tällöin on säätiölle aiemmin myönnetty vuosittainen avustus korvattu viiden vuoden määräaikaisella tuella perusparannuksen rahoituskuluihin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tuen jatkamista vuosina 2021-2025.

Kuortaneen kunnalle annettiin lausunto Sarvinevan tuulivoimakaavasta. Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen on sinänsä kannatettavaa. Alavuden kaupunki kuitenkin edellyttää luontoarvojen perusselvityksen täydentämistä siten, että se kattaa kokonaan kaavaluonnoksessa esitetyn tuulipuistoalueen.  Alavuden kaupunki korostaa ihmisiin ja eläimiin kohdistuvien vaikutusten arviointia osana luontoarviointien perusselvityksen täydentämistä.  Alavuden kaupunki edellyttää myös, että TV-lähetykset, puhelin- ja tietoverkkoyhteydet on turvattava Alavuden osalta katkeamattomina. Alavus esittää myös, että osayleiskaavaan tulee merkitä alueella sijaitseva moottorikelkkailun runkoreitti, huolehtia runkoreitin riittävästä turvaetäisyydestä voimaloihin ja huomioida alueen ulkoilureitit riittävin turvaetäisyyksin.

Jouttilan kesänviettopaikka Hakojärvellä on ollut myynnissä. Kiinteistöllä on loma- ja talousrakennuksia ja se sijaitsee yleiskaavan mukaisella urheilu- ja virkistyspalvelujen alueella. Kiinteistö myydään vapaa-ajan käyttöön. Alavuden Lahdenrannalta on myyty kaksi maa-aluetta (800 m2 ja 1670 m2) aiempiin tontteihin liittyen.

Kaavoituspäällikön virka on ollut avoinna. Valintaryhmän tehtävään esittämä henkilö ilmoitti 22.10. vetäytyvänsä hausta. Kaupunginhallitus päätti jättää tehtävän täyttämättä.

Etelä-Pohjanmaan liitto on pyytänyt lausuntoa toiminnan kehittämiseksi toimintasuunnitelmansa pohjalta. Alavus toteaa huomioinaan, että tulossa olevissa laajoissa valmisteluissa on tärkeää huomioida koko maakunnan kehittämisedellytykset. Maakunnan reuna-alueilla väestön muutossuunnassa korostuvat ikääntyminen ja harvaan asuttujen alueiden lisääntyminen. Liikennejärjestelmän toimivuus on maakunnan elinvoiman olennainen tekijä. Liikennejärjestelmässä tulee huomioida maakunnan eri osien yhteydet ja jatkumot maakuntien välillä. Poikittaisliikenne on pääradan lisäksi tärkeä yhteys.


 

Terveyssovellus-22

JÄTÄ KOMMENTTI