Alavuden kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alavuden kaupungintalo (Johanna Yli-Kaatiala/jpnews.fi)

Alavuden kaupunginvaltuuston päätöksiä 19.10.2020

Valtuutettu Johanna Yli-Kaatiala on pyytänyt eroa luottamustoimista poismuuton vuoksi. Hänelle myönnettiin ero valtuutetun tehtävästä ja todettiin, että uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee Markku Kangasmaa. Muihin toimielimiin loppukaudeksi nimettiin seuraavat: Teknisen lautakunnan varajäseneksi Seija Taipalus, suhteellisten vaalien lautakunnan jäseneksi Irmeli Kukkola ja lukion johtokunnan jäseneksi Tytti Ahopelto.

Osavuosikatsaus esitettiin tiedoksi valtuustolle. Taloustilanne on elokuun lopussa ollut positiivinen, mutta on huomioitava, että loppuvuoteen sisältyy vielä koronasta johtuvaa epävarmuutta. Määrärahamuutoksia tehtiin lähinnä lisääntyneiden valtionosuuksien kirjaamisena.

Valtuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen. Esityksessä on valtuuston päätöksen mukaan täsmennetty aurinko- ja tuulivoiman luvitusta siten, että alle 20 metriä korkeat pientuulivoimalat ovat ilmoitusluvan varaisia ja yli 20 metriä korkeat toimenpideluvan varaisia.  Aurinkovoiman osalta yleisestä sähköverkosta irti olevat aurinkosähköjärjestelmät eivät vaadi lupaa, mutta verkkoon liitettäviltä edellytetään toimenpidelupaa.

Valtuusto päätti Alavuden kaupungin osallistuvan Leader Kuudestaan ry:n rahoitukseen siirtymäkaudella 2021-2022 ja ohjelmakaudelle CAP27. Rahoitusosuus säilyy ennallaan.

Valtuusto käsitteli vastaukset arviointikertomuksesta vuodelta 2019. Esitettyihin huomioihin on jo haettu ratkaisuja eri tavoin. Esimerkiksi on käynnistetty sisäisen viestinnän kehittämisprojekti, viestinnän lisääminen, hallituksen ja valtuuston vuosikello on valmistelussa ja kaupunkistrategian päivittäminen etenee.

Lausunto hallituksen sote-uudistuksen esitysluonnoksesta saatettiin valtuustolle tiedoksi.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI