Alavuden kaupunginhallitus – verojen korotuksille ja palveluiden lakkauttamiselle EI!

0
Kaupungintalo ALAVUS (Kuva: Santeri Viinamäki)

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 7.12.2020

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota, joka painottuu strategian mukaisesti: ’Alavus on asukkaitaan varten’. Vuoden 2020 talous on jäämässä positiiviseksi, vaikka talousarviossa ennakoitiin lähes miljoonan miinusta. Tämän tuloksen ja taseessa jo olevan 21,3 miljoonan ylijäämän johdosta kaupunginhallitus katsoo, että kaupunkilaisten verojen korottaminen tai palvelujen leikkaaminen ei ole oikea-aikaista. Vuoden 2021 talousarvio päätyy näin 1,3 miljoonaa negatiiviseksi. Suurimmat investoinnit ovat Kunto-Lutran remontti, jätevedenpuhdistamon sanee-raus ja Tervanallen päiväkodin laajennus.

Kaupunginhallitus käsitteli koronarajoitusten vaikutuksia Alavuden kaupungin toimintaan 2.–21.12.2020 Aluehallintoviraston määräyksen ja Etelä-Pohjanmaan koronanyrkin suositusten johdosta. Muutokset luettavissa kaupungin verkkosivulla.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 15.12.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen nimettiin edustajiksi Tapio Kallioniemi ja Terttu Liesmäki.

Alavuden Vuokra-asunnot Oy maksaa erääntyvän lainan pois, ja tässä järjestelyssä kaupunginhallitus esittää että valtuusto myöntää takauksen Kuntarahoitukselta otettavalle 395 000€ lainalle

Todettiin tiedoksi, että tarkastuslautakunta esittää tilintarkastussopimuksen option käyttöä tilikausille 2021-2022, ja viedään asia valtuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan tilaamaan hankintakonsultointipalveluita. Hankinnan kohteena on alue- ja kaupunkikehittämisen kumppanuus Alavuden kaupunkikeskustan kehittämiseksi.

Merkittiin tiedoksi Valtiovarainministeriön muutospäätös peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020


 

 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI