Alavuden kaupunginvaltuusto kokousti 7.9.

0
Alavuden kaupungintalo (Johanna Yli-Kaatiala/jpnews.fi)

Alavuden kaupunginvaltuusto päätti muunmuassa kokouksessaan 7.9. seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto palautti Alavuden kaupungin uuden rakennusjärjestyksen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Valtuusto haluaa lisäselvitystä siitä, voidaanko pienet tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeet toteuttaa ilmoitusmenettelyllä toimenpideluvan sijaan.

Alavuden kaupungin hallintosääntöön tehtiin sivistystoimen osalta muutos. Perusopetuslakia on väliaikaisesti muutettu siten, että kunnan on mahdollista päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Tähän liittyvä toimivalta päätettiin lisätä sivistyslautakunnan tehtäviin.

Alavuden Vuokra-asunnot Oy:lle myönnettiin enintään 515 000€ lainan omavelkainen takaus, jonka vakuudeksi saadaan vastaava kiinteistökiinnitys. Lainasumma käytetään aiemman lainan loppuerän maksuun sekä Tapanintie 10 kiinteistön lämmitysjärjestelmän muuttamiseen.

Rantaosayleiskaavan osan muutos Sapsalammelta hyväksyttiin esityksen mukaan. .

Alavuden kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen uudistuksen esityksen mukaisesti. Muutostarve on syntynyt Isonkyrön liittyessä Etelä-Pohjanmaan liittoon. Samalla perussopimusta päivitettiin eräiltä kohdin. Liiton maksuperusteet ja peruspääoma sekä kuntien edustus säilyivät ennallaan.


 

JÄTÄ KOMMENTTI