Alavudenjärven kunnostushanke etenee – varo heikkoja jäitä!

0
Kuva: Timo Rintala

ALAVUDENJÄRVEN RAVINTEET KIINNI – MAISEMA AUKI – HANKE ETENEE!

Alavudenjärven kunnostushanke (Ely:n ja Kaupungin rahoittama hanke) on käynnistänyt ruoppaustoimenpiteet Alavudenjärvellä Ansioniemen ja Tusansaaren välisellä ruoppausalueella 1.12.2020 ja toimenpiteet onnistuvat hyvin.

Osa massoista on jo siirretty läjitysalueelle dumpperilla, osa massoista odottaa vielä rannalla kuivumista ja siirtoa läheiselle pellolle. Massaa siirretään n. 15000 m3. Urakoitsijana toimii Maansiirto Soukkala Oy. Tällä hetkellä kaivetaan kahdella koneella ja ajetaan yhdellä dumpperilla.

Ruoppaustoimet jatkuvat myös joulun välipäivinä ja ainakin ensivuoden 2021 loppiaiseen saakka.  Järven vesipintaa olemme Ely:n lausunnon mahdollistamana pystyneet laskemaan jo lähes -40 cm alemmas normaalista N60 järjestelmän tasosta 93,58 eli nyt 15.12.2020 vesipinta on tasossa 93,18. Vesipinnan lasku on helpottanut huomattavasti ruoppaustoimia. Loppusyksyn sateet nostivat välillä vesipinnan 93,80 ollen näin 20 cm normaalia korkeammalla. Lokakuun alun tulvakorkeudesta 93,80 vesi on laskenut lähes nyt -60 cm alemmas. Onneksi kelit kuivuivat, vesipinta laski ja pääsimme ruoppaustoimiin. Patoluukkuja pidetään auki 20.12.2020 saakka.

VAROITUS

Alavudenjärven jäällä ei nyt ole syytä liikkua ollenkaan. Jään muodostus on ollut heikkoa ja paksuus on vain vajaat 5 cm, eli ei kestä. Virtaukset ovat jään alla käynnissä, vaikka jääpeite näyttääkin ehjältä, molemmissa päissä järveä näkyy avovettä ja se on myös merkki virtauksista ja erittäin heikoista jäistä.

Ruoppausalue aidataan ruoppauksen ajaksi lippusiimalla ja vesinäytteitä on otettu.

Ruoppaustoimet jatkuvat järvellä myös ensivuoden tammi-helmikuussa, järven eteläosassa 4,5 ha alalta. Ruoppaus on suunniteltu toteutettavaksi jään päältä, jos jäätä muodostuu vähintään 50 cm paksu kerros. Eteläosa järvestä on liettynyt lähes täyteen lietettä ja vesikasvillisuutta, vesisyvyys on alle 50 cm.


 

JÄTÄ KOMMENTTI