Alavudenjärven ruoppaustöiden valmistelut aloitettu 

0
Maanantaina Alavudenjärven jäällä 10.2.2020 Heikki Korpi mittaa jään paksuutta Pentti Setälän kanssa.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto AVI on antanut päätöksellään 1.11.2019 ruoppausluvan Alavuden kaupungille/Alavudenjärvelle, yhteistilavuuden mukaisille 92000 m3 ruoppausmassoille. Ruoppaustoimet ovat yksi osa Alavudenjärven kunnostushankkeen suunnitelman mukaisia toimia.

Aiemmin on jo niitetty ja poistettu vesikasvustoa ranta-alueilta, nuotattu särkikalaa, puhdistettu rantarisukoita, edesautettu kosteikkorakentamista. Rakennettu luonto- / havainne polkuja kosteikkojen yhteyteen. Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan Ely -keskus ja Alavuden kaupunki. Hankkeen toteutusaika suunnitelluille toimenpiteille on v. 2017 -2020. Ks. alla oleva liitekartta ruoppaus- ja läjitysalueista.

Karttakuvaliitteen mukaisia ruoppausalueita on järvellä kahdessa kohteessa; Ruoppausalue 1 sijaitsee järven eteläosassa lähellä Pahajoen siltaa. Toinen ruoppausale 2 on Ansioniemen ja Tusansaaren välisellä alueella. Siirrettäviä massoja alueilla on yhteensä vähän yli 60000 m3. Ruoppausalueet 1 ja 2 ovat yhteensä n. 5,5 ha ja sinisellä merkityt läjitysalueet ovat yli 12 ha.

Ruoppaukset on suunniteltu toteutettavaksi jään päältä kaivuulaitteilla ja ajo läjitysalueille tehdään traktoreilla ja peräkärryillä. Varsinaisten ruoppaustoimenpiteiden aloitus vaatii vielä useita pakkaspäiviä ennen kuin jäänkansi vahvistuu riittävästi. Ruoppaustoimien alettua alueella liikkuvia pyydetään varomaan koneita ja välttämään liikkumista ruoppausalueiden läheisyydessä. Alueet merkitään ja rajataan vielä erikseen lippusiimoilla ennen varsinaisten ruoppaustoimien alkua. Ruoppausalueen 2 jääkannen vahvistaminen alkoi tiistaina 4.2.2020, Ansioniemen ja Tusansaaren välisellä alueella lumen tiivistämisellä moottorikelkalla, jäänpaksuuden vahvistamiseksi. Ruoppaustyöt alkavat myöhemmin helmikuulla, jos kantavan jään paksuus vahvistuu riittävästi.

Kuvassa urakoitsija Maansiirto Soukkala Oy:n Heikki Korpi tiivistää ruoppausalueen 2 lunta Ansioniemen itäreunalla moottorikelkalla 4.2.2020. Tavoitteen vahvistaa ja nopeuttaa alueen jäätymistä ajokoneita kantavaksi.

Toimenpidealue 1 :n ruoppaukset siirtyvät todennäköisesti näiden leutojen sääolosuhteiden vallitessa, seuraavaan kevät-talvikauteen 2021.

Kesällä 2019 toimenpidealueelle teetettiin kattava luontoselvitys, jossa todettiin seuraavaa; Ruoppauksen vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelulain 29 § :n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Alueella ei ole liioin havaittu uhanalaisten tai muuten huomioon otettavia kasvi- tai eläinlajien esiintymiä.

Viimeisin kuva otettu 10.2.2020 ruoppausalueelta 2, jäänpaksuusmittausten yhteydessä. Jään paksuus oli 20 – 28 cm, joka ei kestä vielä ruoppaus- ja maansiirtokoneita jatkuvassa työskentelyssä. Vaatii töiden aloittamisen kannalta ainakin viikon pakkasjakson. Talvenselkä alkaa kohta olemaan takanapäin ja pitkiä pakkasjaksoja ei ennusteissä juurikaan näy, joten todennäköisesti edessä on jatkoajan hakeminen suunnitelluille ruoppaustoimenpiteille. Toivoen että seuraavana ajankohtana olisi normaali pakkastalvi.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI