ARKADIANMÄELTÄ | Hongisto huolissaan hätäkeskusten päivystäjäpulasta

1
Kansanedustaja Reijo Hongisto tuo puhdasta maalaisjärkeä päätöksentekoon eduskunnassa.
Kansanedustaja Reijo Hongisto
Kansanedustaja Reijo Hongisto (PS) Vimpelistä on jättänyt tänään Helsingissä kirjallisen kysymyksen hallituksen ministerien vastattavaksi.

– Mielestäni kysymys on aiheellinen, sillä hätäkeskuslaitos on yksi perusturvallisuutemme kulmakivistä. Mikäli hädässä olevan puheluun ei riittävän nopeasti kyetä vastaamaan, saattavat seuraukset olla kohtalokkaita, jyrähtää Hongisto

– Hätäkeskuslaitosta on uudistettu toimintojen parantamiseksi, mutta näyttää käyneen päinvastoin. Hätäkeskuspäivystäjä on ensimmäinen lenkki auttajien ketjussa. Ketjujen kestävyyttä on monesti arvioitu heikoimman lenkin mukaan. Pelastustoimen ketjussa ei saa olla yhtään heikkoa lenkkiä, sanoo Hongisto

Ohessa kansanedustaja Reijo Hongiston kirjallinen kysymys:

HÄTÄKESKUSTEN PÄIVYSTÄJÄPULA

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hätäkeskukset kärsivät päivystäjäpulasta. Tilanne on huonontunut hätäkeskusuudistuksen myötä, sillä lakkautetuista hätäkeskuksista ammattitaitoiset ja kokeneet päivystäjät eivät välttämättä halua muuttaa työnsä perässä uudelle paikkakunnalle. Kokeneet päivystäjät hakeutuvat mieluummin muihin töihin ja näin hätäkeskuslaitos menettää erittäin arvokasta erityisosaamista.

Uusia päivystäjiä koulutetaan Pelastusopistossa Kuopiossa, mutta koulutettujen määrä ei korvaa poistuvien määrää.

Juuri valmistuneilla hätäkeskuspäivystäjillä ei myöskään voi olla jo pitempään työssä olleiden työkokemusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen jokaiseen hätäkeskukseen riittävän määrän ammattitaitoisia hätäkeskuspäivystäjiä?

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2014

Reijo Hongisto

1 KOMMENTTI

  1. Aiheellinen huoli!

    Joka paikasta tekijöitä vain karsitaan ja supistetaan ynnä optimoidaan tekijämäärää. Tilastot kun eivät kerro kaikkea. Jos tilaston mukaan tiettynä tuntina tulee 10 puhelua, niin ne saattavat tulla muutaman minuutin sisään.

    Ja perinteiseen turvallisuusajatteluun pitäisi sisältyä se kuuluisa ”entäs jos” -momentti. Tämän nämä uudistajat ovat vähän joka organisaatiossa unohtaneet.

JÄTÄ KOMMENTTI