ARKADIANMÄELTÄ | Suomen tullin toiminta käytettyjen tuontiautojen arvonlisäverotuksessa

0
(Arkisto/kuvituskuva)
Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Suomen Tulli on kerännyt lähes 70 miljoonaa euroa laittomia arvonlisäveroja vuosina 2002 – 2005. Tulli on perinyt arvonlisäveroa EU:n alueelta Suomeen tuoduista autoista. Korkein oikeus on todennut käytännön EU:n oikeuden vastaiseksi, koska se rikkoo verotuksen syrjivyyden kieltoa.

Suomen tulli ei kuitenkaan aio maksaa vapaaehtoisesti veroja korkoineen takaisin, vaan tulli haluaa varmistua ensin siitä onko takaisinmaksujen kolmen vuoden kanneaika mennyt jo umpeen.

Hallintolaki, jota myös Suomen Tullin tulee noudattaa, velvoittaa viranomaisia neuvomaan asiakkaita hallintoasioissa ja virheen havaittuaan tarvittaessa itseoikaisuna saattamaan asian lain kirjaimen mukaiseksi.

Yleisen tietämyksen mukaan tulli ei ole noudattanut voimassa olevaa hallintolakia, koska tullin virkailijat eivät ole tiedottaneet asiasta riittävästi jotta kansalaiset olisivat osanneet hakea palautusta laittomasti perittyjen arvonlisäverojen osalta, eivätkä ole Korkeimman Oikeuden ratkaisusta huolimatta myöskään itse oikaisuna palauttaneet autoja maahantuoneille heiltä perusteetta ja oikeuden vastaisesti perimiään arvonlisäveroja.

Nyt tulli näyttää vetoavan kolmen vuoden kanneaikaan. On yleisen oikeustajun vastaista ajatella, että tullilla on oikeus vaatia kolmen vuoden kanneajan noudattamista, mutta tullin virkailijoilla ei olisi velvollisuutta noudattaa hallintolakia kertomalla mahdollisuudesta hakea palautusta laittomasti kerätyn arvonlisäveron osalta.

Edellä mainituin perusteluin kansanedustaja Reijo Hongisto (PS) jätti viime keskiviikkona hallituksen ministerien vastattavaksi seuraavansisältöisen kirjallisen kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen Korkeimman Oikeuden antamasta, Euroopan Unionin alueelta Suomeen tuotujen käytettyjen autojen arvonlisäverotusta koskevasta ratkaisusta, sekä siitä, että Suomen Tulli ei julkisuudessa olleiden tietojen mukaan aio vapaaehtoisesti palauttaa arvonlisäveroja korkoineen autoja maahantuoneille.

Mikäli hallitus katsoo, että Suomen tulli ei ole noudattanut tässä asiassa voimassa olevaa hallintolakia, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta autoja maahantuoneet henkilöt saavat oikeudenmukaisen kohtelun ja että heille palautetaan oikeuden vastaisesti perityt arvonlisäverot korkoineen maksupäivästä lukien?

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI