Arkkipiispa: Piispat tukevat yksimielisesti naisten pappeutta

0

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat vastaanottaneet kirjeen joukolta pappeja, jotka ovat huolissaan pappien yhdenvertaisuudesta. Tänä vuonna 30 vuotta voimassa ollutta naisten pappeutta vastustetaan kirjoittajien mukaan yhä sekä sanoin että teoin.

– On huolestuttavaa kuulla kokemuksia, ettei papiston yhdenvertaisuus toteudu. Naisten työllä pappisvirassa on kaikkien piispojen yksiselitteinen tuki. Kirkollamme on vain yksi virkakäsitys. Sen mukaan pappisvirka ei ole sidottu sukupuoleen, arkkipiispa Kari Mäkinen toteaa.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa kaikilta pappisvirkaan vihittäviltä ja siinä toimivilta edellytetään, että he toimivat yhteistyössä keskenään sukupuoleen katsomatta. Jokaisella kirkossa on velvollisuus puuttua syrjintään ja velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

– Ketään ei saa syrjiä sukupuolensa vuoksi. On tärkeää, että sukupuolet ovat tasa-arvoisesti edustettuina kirkkomme rakenteissa ja päätöksenteossa. Tähän tavoitteeseen ei ole vielä päästy. Sen toteutumiseksi on edelleen tehtävä työtä, arkkipiispa Mäkinen sanoo.

Piispat haluavat kuulla pappien kokemuksista virassaan. ”Tällaiselle vuorovaikutukselle tarvitaan paikkoja ja tilanteita.”

– Jokaista kirkon jäsentä tarvitaan rakentamaan kirkon yhteyttä. Tämä edellyttää avointa ja kunnioittavaa vuoropuhelua eri tavalla ajattelevien välillä. Miesten ja naisten tasa-arvoisen pappeuden toteutumisesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa, Mäkinen sanoo.

– On selvää, että velvoite työskennellä pappien kanssa heidän sukupuolestaan riippumatta koskee piispaa siinä missä muitakin pappeja, arkkipiispa Kari Mäkinen toteaa.

 


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI