Arviointi- ja avustusjaoston puheenjohtaja Raimo Vistbacka | Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ehdotuksessa rahaa Järviseudulle!

0
Erityiskansanopisto (Lehtimäen Opisto)

STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten valmistelusta ja käytön valvonnasta.

STEA on tehnyt avustusehdotuksensa 5.5.2018. STEA:n arviointi ja avustusjaosto käsittelee ehdotusta ja antaa siitä lausunnon 19.12.2018 Sosiaali- ja terveysministeriölle, joka puolestaan tekee lopullisen päätöksensä tulevan vuoden tammi-helmikuun vaihteessa riippuen ministeriön omasta lopullisesta valmisteluaikataulusta.

Avustuksia myönnetään oikeuskelposille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille harkinnanvaraisina avustuksina hakemusten perusteella. Avustuksia ei voida myöntää lakisääteisten julkisten palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan rahoittamiseen.

Muutamia poimintoja ehdotetuista avustuksen saajista:

Ehdotuksessa rahaa olisi tulossa Erityiskansanopisto ry:lle (Lehtimäen opisto)

Yhdyskäytävän rakentamismenoihin asumisyksiköstä vapaa-ajantiloihin 25 994 euroa. Aikaisemmin ao. kohde on saanut avustusta 85 000 euroa. Tämä jatkohakemuksen avustus kohdistuisi valmistuneen hankkeen kokonaisavustuksen viimeiseen erään.

Lehtimäen opistolle esitetään lisäksi vammaisten opiskelijoiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen vapaa-ajan harratus- ja kerhotoiminnan avulla 293 000 euroa. Tavoitteena on mm. vapaa-ajan toiminnan avulla lisätä opiskelijoiden yhteistyötaitoja, pitkäjänteisyyttä, tavoitteellisuutta, itsetuntemusta, fyysistä kuntoa ja yleistä hyvinvointia.

Alajärven päiväkeskusyhdistys ry:lle esitetään avustusta 61 080 euroa päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen kohtaamispaikka toiminnan avulla Alajärvellä.

Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle esitetään avustusta 142 520 euroa omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen lähialuetoimintana. Perustelujen mukaan yhdistyksen toiminta on monipuolista ja sisältää laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ry:lle ehdotetaan yhteensä 244 000 euroa ja

Finfami Etelä-Pohjanmaa ry:lle (mielenterveysomaisille) 198 510 euroa mielenterveysomaisten ja läheisten hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen, joka on yhdistyksen päätavoite.Toimintaan kuuluu mm. omaisneuvontaa, omaisten vertaisryhmiä, koulutuksia ja teemailtoja sekä virkistys- ja vapaaehtoistoimintaa.

Yhdistysten toiminta-alueena on mm. Järviseudun alue Alajärvi mukaan lukien.

Arviointi- ja avustusjaoston puheenjohtaja Raimo Vistbacka oli suhteellisen tyytyväinen avustusehdotukseen, jossa avustusten kokonaissumma on lähes 362 miljoonaa euroa.

Raimo Vistbacka

Vistbackan mukaan joukossa oli muutamia hakijoita, joille ei avustusta valmistelijoiden toimesta ehdotettu.

Erityisesti Vistbacka oli pahoillaan, ettei Lehtimäen opisto saanut sen hakemaa avustusta suunnitellun asumisvalmennusyksikkö kolmen uudisrakentamisen aloittamiseen. Tämä asumisvalmennusyksikkö olisi tarkoitettu lähinnä autismikirjoon kuuluville opiskelijoille, joiden valmiudet ovat erityispiirteittensä johdosta sellaiset, että ilman valmennusta heillä on vaikeuksia päästä esimerkiksi erityiskansanopistoon.

Osalla autiskirjoon kuuluvat erityispiirteet ovat niin vaikeat, että ammatilliset opinnot eivät tule kyseeseen, mutta näitä heikkouksia voidaan parantaa harjoittelulla siten, että siirtyminen oman paikkakunnan vastaavaan yksikköön on helpompaa.

Nyt opiston täytynee harkita voisiko vastaavaa rahoitusapua saada esimerkiksi ARA:lta, arvioi valtiopäiväneuvos Vistbacka.

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI