Asedirektiivissä torjuntavoitto

0
Ammunta on Reserviläisliiton laajin, yksittäinen toimintamuoto. (Kuva: Reserviläisliitto)
Asedirektiivi sovellettava Suomen lainsäädäntöön maanpuolustusnäkökulmasta.

EU:n sisäasiainministereistä koostuva ministerineuvosto päätti eilen pitkään kiistellystä ampuma-asedirektiivistä. Direktiivi tuo monelta osin muutoksia ja kiristyksiä EU-maiden aselainsäädäntöön. Komission alkuperäisestä esityksestä poiketen direktiiviin on kuitenkin tullut huomattavasti tarkennuksia ja poikkeuksia, jotka mahdollistavat laajan ampumaharrastuksen jatkumisen Suomessa. Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola on tyytyväinen neuvottelijoiden työhön vaikeassa tilanteessa.

– Suomen kynnyskysymys asiassa oli reserviläisten ampumatoiminnan turvaaminen. Siinä onnistuttiin hyvin. Eduskunta oli yli puoluerajojen asiassa yksimielinen. Ministerimme ja virkamiehemme olivat aktiivisesti vaikuttamassa esityksen lopputulokseen ja ovat neuvotelleet ratkaisun, joka mahdollistaa reserviläiskiväärien käytön jatkossakin vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ja -koulutuksessa. Kiitos hyvästä työstä erityisesti sisäministeri Petteri Orpolle, puolustusministeri Jussi Niinistölle ja pääministeri Juha Sipilälle sekä heidän esikunnilleen, sanoo Savola.

Edessä on kuitenkin vielä kaksi merkittävää päätöstä. Ensiksi Euroopan Parlamentin on hyväksyttävä direktiiviehdotus omassa käsittelyssään. Tämän jälkeen direktiivin toimeenpano siirtyy jäsenmaihin niiden kansalliseen lainsäädäntöön sovellettavaksi. Jälkimmäinen on Suomessa reserviläisten kannalta keskeisin asia.

– Jo valmiiksi erittäin kireän aselainsäädäntömme johdosta muutokset tulevat olemaan Suomessa pääsääntöisesti pieniä. Reserviläisliitto edellyttää, että kansallinen aselainsäädäntömme on jatkossakin tarkoituksenmukaista eikä ylimääräistä sääntelyä tule. Maanpuolustustahto on Suomessa vahvaa ja ampumataito on reserviläisen ehkä keskeisin toiminnallinen kyky. Meidän on huolehdittava maanpuolustuskyvyn säilymisestä kaikin mahdollisin keinoin ja turvattava se, että ampumataitoa voidaan jatkossakin ylläpitää reserviläiskivääreillä eri puolilla Suomea.

Reserviläisliiton viime kuussa tekemän jäsentutkimuksen mukaan noin 4/5 liiton jäsenistä harrastaa ammuntaa vähintään satunnaisesti. Heistä hieman vajaa puolet harjoittelee ja kilpailee myös reserviläiskivääreillä, joita käytetään laajasti myös vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. Alkuperäinen asedirektiivin muutosesitys olisi kieltänyt reserviläiskiväärit yksityishenkilöiltä.

JÄTÄ KOMMENTTI