Digitaalinen eläinpolku käyttöön Ähtäri Zoossa loppukesästä

0

Ähtäri Zoo on päättänyt avata Suomen eläimistä kertovan ja lisättyä todellisuutta (AR) hyödyntävän digitaalisen opastuskierroksen loppukesän aikana. Lisätty todellisuus, eli AR, voidaan ottaa käyttöön vaikkapa älypuhelimen avulla ilman kuulokkeita, mikrofoneja, erityislaseja tai muita lisävarusteita. Lisätty todellisuus rikastaa kävijäkokemusta tuomalla digitaalista sisältöä todelliseen ympäristöön. 

– Tärkeänä osana Ähtärin Eläinpuistoon loppukesästä valmistuvan kierroksen ideologiaa on lasten ja nuorten tietouden lisääminen Suomen luonnosta, ja kestävästä kehityksestä, mikä sopii upeasti myös Ähtärin Eläinpuisto Oy:n arvoihin. Haluamme olla rakentamassa parempaa ja kestävämpää Suomea ja siinä on tulevaisuuden tekijöiden ymmärryksen lisääminen avainasemassa. Tätä silmällä pitäen ohjaamme tulevan digitaalisen eläinpolun yhteyteen pedagogista sisältöä, kertoo Ähtärin Eläinpuisto Oy:n toimitusjohtaja Arja Väliaho.

Pedagogiset osat lisätään Suomen eläimet AR-kierroksen yhteyteen syksyn 2020 aikana. Toinen merkittävä kehitysaskel on kieliversioiden lisääminen.

Yhteistyötä Puijo Peakin kanssa

Puijolle on jo noussut kymmenestä suomalaisesta eläimestä koostuva Suomen eläimet AR-kierros. Eläimistä on esillä upeaa luonnossa kuvattua materiaalia sekä kerrontaa tärkeimmistä eläimiin liittyvistä faktoista.

– Olemme esitelleet Suomen eläimet AR-kierrosta Puijolla vieraileville matkailijoille ja palaute on ollut ihastunutta. Selkeästi ihmisillä on halua oppia Suomen eläimiin liittyviä asioita ja lisätty todellisuus on helppo, nykyaikainen tapa lähestyä asiaa, kertoo Puijo Peak Oy:n toimitusjohtaja Pekka Niemelä.

Kierroksen pääsee jo kokemaan. Liikkeelle voi lähteä tiedustelemalla AR-kierroksesta Puijon tornin lipunmyynnistä. Syksyllä luontokierrokseen lisätään pedagogisia osia yhteistyössä Ähtäri Zoon kanssa sekä kieliversiot.

Käyttöön otettua ensimmäisen vaiheen luontokierrosta kehitetään edelleen.

– Alusta alkaen meillä on ollut selkeä tavoite tuottaa AR-sisältöä rikastamaan kaikkien vierailijoiden käyntiä ja siten myös kansainväliset asiakkaat on haluttu huomioida. Koronan tultua voimalla peliin, päätimme priorisoida suomenkielisen kierroksen toteutuksen ja näin saimmekin sen aiempaa nopeammin käyttöön. Kieliversiot tehdään tulevaa talvikautta ajatellen käyttöön syksyllä 2020”, valaisee tulevaa Pekka Niemelä.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI