E-P:n jokien keväinen happamuustilanne poikkeuksellisen hyvä

0
Happamuudesta kärsivien jokien kalasto elpyykin vuosina, jolloin happamuus on lievempää
Happamuus on Pohjanmaan jokivesien suurin vesiensuojelu-ongelma. Happamuushaittojen lieventymisellä on suuri merkitys vesistöille. Esimerkiksi kevätkutuisen kalojen kudulle olosuhteet ovat olleet suotuisat.

Suurten pohjalaisjokien happamuutta kuvaavat pH-arvot pysyivät pääosin 6,0 tuntumassa tai sen yläpuolella.

Hyvä happamuustilanne selittyy toisaalta sillä, että sääolot eivät ole olleet happamuuden synnylle ja toisaalta huuhtoutumiselle otolliset. Viime vuoden loppu oli varsin sateinen, mikä piti pohjaveden pinnan korkealla. Kevättulva puolestaan oli monihuippuinen ja osin sateiden aiheuttama, osuen maaliskuun lopun ja toukokuun alun väliselle ajalle.

Happamuudesta kärsivien jokien kalasto elpyykin vuosina, jolloin happamuus on lievempää. Happamuushaittojen lieventyessä korostuvat kuitenkin muut vedenlaatuongelmat, kuten rehevyys ja kiintoainekuormitus.

JÄTÄ KOMMENTTI