E-P:n pienille- ja keskisuurille yrityksille 10 miljoonaa euroa ELY-keskukselta

0
Järvi-Pohjanmaan alueella on toteutettu mm. internetin käyttöön perustuva pilotti, jolla parannetaan puunkuivaamon laitteiden kunnon valvontaa. (Arkistokuva/jpnews.fi)

Jouko Siirilä/jpnews.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi viime vuonna 10 miljoonaa euroa eteläpohjalaisille yrityksille kasvuun ja kansainvälistymiseen. ELY-keskuksesta kannustetaan yrityksiä käyttämään EU-ohjelmakauden hyvän rahoitustilanteen suomia mahdollisuuksia hyödyksi myös alkaneena vuonna.

Kasvu, uudistuminen ja kansainvälistyminen kiinnostivat eteläpohjalaisia yrityksiä vuonna 2018. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myönsi yritysten kehittämisavustusta maakunnan pienille ja keskisuurille (pk-) yrityksille yli kaksi miljoonaa euroa merkittäviin investointeihin ja erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin.

Avustusta saaneet yritykset tavoittelevat yhteensä jopa 36 miljoonan euron liikevaihdon ja 31 miljoonan euron viennin kasvua seuraavan viiden vuoden aikana. Investoinneista merkittävimmät liittyivät ympäristöä vähemmän kuormittavan sekä energia- ja materiaalitehokkaamman teknologian hankintaan.

Rahoitetut kehittämistoimenpiteet koskivat esimerkiksi uusia tuoteratkaisuja ja niiden markkinoille saattamista, tuotannon kehittämistä, uusien vientimarkkinoiden kartoittamista ja kansainvälisille messuille osallistumista. Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään Euroopan aluekehitysrahastosta.

Maaseudun yritystuilla noin
31 miljoonan investoinnit

Maaseudun yritystukea myönnettiin ennätyksellisesti 7,1 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa noin 31 miljoonan euron investointeja. Maataloustuotteiden jatkojalostusyrityksissä on toteutumassa merkittäviä investointi-hankkeita. Jatkojalostukseen keskittyvät yritykset valmistavat korkealaatuisia tuotteita käyttämällä erikoistunutta nykyteknologiaa ja uusia tuotantomenetelmiä.

Myös teknologiateollisuuden yritykset ovat investoineet kasvuun ja uudistumiseen merkittävästi. investointien avulla rahoitetuissa yrityksissä arvioidaan muodostuvan 170 uutta työpaikkaa. Maaseudun yritystuki myönnetään maaseuturahastosta.

Erikseen myönnettäviä yrityksen kehittämispalveluita myönnettiin noin 0,6 milj. eurolla. Näiden asiantuntija- ja konsulttipalvelujen sekä pitkäkestoisten johtamisvalmennusten kautta yritykset pystyvät vahvistamaan ja uudistamaan liiketoimintaansa. Tärkeimmät aihealueet olivat pk-yritysten tuottavuus ja talous, yritysten markkinointi ja asiakkuuksien hallinta sekä kasvu ja uudistuminen.

Viime vuoden suurimmat avustuksen saajat olivat Finnglass Oy, Juustoportti Food Oy ja Härkis Oy.

Rahoitusta haettavissa saman
verran myös tälle vuodelle

ELY-keskuksen asiantuntijat kannustavat yrityksiä käyttämään EU-ohjelmakauden hyvän rahoitustilanteen suomia mahdollisuuksia hyödyksi, sillä rahoitusta on haettavana saman verran myös tänä vuonna kasvaville, toimintaansa kehittäville ja kansainvälisille markkinoille tähyäville yrityksille.

Tavoitteena on edistää maakunnan vahvojen toimialojen uudistumista ja parantaa alihankintaverkostoissa toimivien yritysten kilpailukykyä. Digitaalisia alustoja, tekoäly-sovelluksia, robotiikkaa ja teollista internetiä hyödyntäviä yrityksiä on maakunnassamme myös vielä aivan liian vähän.

 


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI