Elinvoimaa kuntiin

0
Pohjanmaan Helmi Kraatterijärvi, Lappajärvi (Kuva: Jukka Ketonen)

Maakuntauudistuksen myötä kuntien rooli tulee muuttumaan. Kunnat ovat jatkossa yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, hyvinvoinnin, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjiä. Elinkeinopolitiikkaa tulee jatkossa tehdä korostuneesti kumppanuus- ja verkostoperiaatteella, sillä yksikään kunta ei menesty yksin. Elinvoimaisessa kunnassa on aktiivisia kuntalaisia, järjestöjä, vapaaehtoistoimintaa ja yrityksiä. Hankkeessa ovat mukana seutukunnista; Järviseutu, Kuusiokunnat ja Suupohja sekä lisäksi kaupungeista Kauhava.

Mikä kuntamme toiminnassa muuttuu? Miten muutos näkyy kuntamme strategiassa? Muuttuvatko tavoitteet ja painopistealueet? Nyt on aika muodostaa käsitys oman kunnan tulevaisuudesta ja sen toimintaedellytyksistä, kartoittaa oman kunnan mahdollisuudet ja uhat ja löytää oman kunnan menestystekijät, joiden avulla kunta luo asukkailleen hyvää tulevaisuutta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on käynnistää suunnittelutyötä ja kehittää uudenlaisia yhteistyörakenteita ja toimintamalleja, jotka tuovat muuttuvassa tilanteessa uutta kehittämisnäkökulmaa ja toimintaa kuntien elinvoimatyöhön. Välitetään hyviä käytäntöjä ja käydään vuoropuhelua maakunnallisten, seudullisten ja paikallisten kehittämistoimijoiden kesken sekä välitetään ajankohtaistietoa paikallisille toimijoille.

Kohderyhmä ja toiminta-aika

Kohderyhmänä ovat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, yritykset sekä oppilaitokset. Hyödynsaaja on koko Etelä-Pohjanmaan alueen väestö.

Hanke on alkanut 9.10.2017 ja päättyy ensi vuoden lopussa 31.12.2018.

Rahoitus

Hanke on saanut päärahoituksen 70% Etelä-Pohjanmaan liitolta (AIKO-alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen), hankkeeseen osallistuvilta kunnilta 26% (Alajärvi, Vimpeli, Soini, Evijärvi, Lappajärvi, Kauhava, Kuortane, Ähtäri, Alavus, Karijoki, Kauhajoki, Isojoki, Teuva) sekä hankkeen hallinnoijalta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelulta 4%.

Kustannusarvio on yhteensä 132.160€.

Hallinnointi

Hankkeen hallinnoijana toimii Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy.
Vastuuhenkilönä toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa ja hankkeessa projektipäällikkönä aloittanut Tiina Pelkonen Alajärveltä.

Entistä elinvoimaisempi ja houkuttelevampi maakunta rakentuu vain yhteisin ponnistuksin.

JÄTÄ KOMMENTTI