ELY | Liikenteenohjausta parannetaan valtatiellä 19 Jalasjärven ja Ytterjepon välillä

0
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus parantaa viitoitusta valtatiellä 19. Tie alkaa etelässä valtatieltä 3 Jalasjärven kohdalla ja se päättyy pohjoisessa valtatiehen 8, päätepisteenään Ytterjeppo, joka sijaitsee lähellä Uuttakaarlepyytä. Tie risteää Vaasa-Jyväskylä valtietä 16 (Sininen tie) Lapuan kohdalla.

Valtatien 19 viitoituksessa Uudenkaarlepyyn sijaan kaukokohteeksi tullaan jatkossa merkitsemään Kokkola. Uudenkaarlepyyn viitoitus muuttuu puolestaan kaukokohteen viitoituksesta lähikohteen viitoitukseksi. Muutos pohjautuu ELY-keskuksen yleisviitoitusohjeeseen.

Kaukokohteiksi valitaan kohteita, joiden avulla voidaan antaa pitkämatkaiselle liikenteelle tieto tien yleisestä suunnasta. Välikohteiksi valitaan tieverkon merkittäviä solmupisteitä tai liikenteellisesti merkittäviä pakkakuntia. Lähikohteeksi otetaan tien varrella olevia paikkakuntia, joilla on merkitystä paikantamisen kannalta. Lisäksi viitoituskohteina voidaan käyttää paikallis- tai erityiskohteita.

Tällä hetkellä valtatie 19 kulkee Seinäjoen läpi, mutta tulevaisuudessa se tulee kiertämään kaupungin, kun Seinäjoen itäinen ohikulkutie liitetään osaksi valtatietä 19. Ohikulkutie avataan osittain liikenteelle marraskuussa ja samalla viitoitus ja opastus yhdenmukaistuvat.

Liikenteenohjauksen parantaminen valtatiellä 19 aloitetaan tien pohjoisosasta Ytterjeposta, valtatien 8:n liittymäkohdasta, ja työ valmistuu lokakuun lopulla.

JÄTÄ KOMMENTTI