ELY | Paljon uusia vesistökunnostushankkeita pohjalaismaakunnissa

0
Kosteikko soveltuu hyvin Alavudenjärven vaellusreitin taukopaikaksi. Myös kosteikon ympäristöä on rakennettu esimerkiksi vesilintujen tarkkailua helpottamaan. (Johanna Yli-Kaatiala/jpnews.fi)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tänä vuonna myöntänyt avustusta 32 vesistöhankkeelle. Määrä on selvästi suurempi kuin aikaisempina vuosina. Suurimpana syynä hankemäärän kasvuun on ympäristöministeriön uusi vesiensuojelun tehostamisohjelma ja syksyn 2018 budjettikäsittelyssä eräille vesistöhankkeille osoitetut erillismäärärahat. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on kesäkuun loppuun mennessä myönnetty ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön määrärahoista avustuksia vesistöhankkeille runsaat 1,7 miljoonaa euroa. Avustus on keskimäärin noin 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, joten pohjalaismaakunnissa tullaan käyttämään tänä vuonna alkaviin vesistöjen kunnostushankkeisiin ja muihin vesistöhankkeisiin yli 3 miljoonaa euroa.

Vesikasvien niittoa Evijärvellä (Arkistokuva)

Vesien- ja merienhoidon edistämisrahasta…

Ympäristöministeriön kautta tulevasta vesien- ja merenhoidon edistämisrahasta on pohjalaismaakunnissa tänä vuonna myönnetty avustusta 11 hankkeelle yhteensä 250 000 euroa. Suurimmat avustuksen saajat ovat Evijärven kunnostus (jatkohanke) 55 000 euroa, Pääjärven kunnostus Kauhavalla 47 500 euroa ja Kodesjärven lintuveden kunnostuksen edistäminen Isojoella 28 000 euroa.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta…

Ympäristöministeriön uudesta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta on tähän mennessä myönnetty avustusta 11 hankkeelle yhteensä 318 000 euroa. Suurin avustus (86 000 euroa) menee Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n Vedet kuntoon ja tutuiksi -hankkeelle (VETO-hanke), jossa edistetään vesiensuojelua ja tuetaan paikallisia vesistökunnostajia Perhonjoen ja Luodon–Öjanjärven valuma-alueilla. Seuraavaksi suurimmat avustukset tästä määrärahasta ovat menossa Alavudenjärven kunnostukseen (jatkohanke) 50 000 euroa, Housunjärven kunnostukseen Alavuden Töysässä 40 000 euroa, Iivarinkylän koskialueen kunnostukseen Isojoella 35 000 euroa sekä Pieni Kakspuoloisen kunnostukseen Alavudella 30 000 euroa.

Ähtävänjoen vesistön hallintaan kuuluu oleellisesti myös Niskan pato Lappajärveltä Evijärvelle päin ( K-Media/JK/arkisto)

Vesi- ja kalatalouden edistämisrahasta…

Maa- ja metsätalousministeriön kautta tulevasta vesi- ja kalatalouden edistämisrahasta on myönnetty avustusta 10 hankkeelle runsaat 1 100 000 euroa. Selvästi suurin avustus (500 000 euroa) kohdistuu Kalettoman monitoimikanavan ja kalatien rakentamiseen Niskan padon ohitse Lappajärven ja Välijoen välille.  Toiseksi suurin avustuksen saaja on Menkijärven kunnostus Alajärvellä, jonka kokonaisavustus on yhteensä 380 000 euroa. Kolmas suuri avustuksen saaja on loppusuoralla oleva Kainastojoen alaosan tulvasuojeluhanke, jolle myönnettiin lisärahoitusta runsaat 200 000 euroa.

Poikkeuksellisen paljon vesistöhankkeita on tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalla ja erityisesti Järviseudulla, missä rakennetaan Kalettoman monitoimikanavaa ja kalatietä, kunnostetaan Evijärveä, Ojajärveä ja Lappajärven lahtialueita sekä tehdään monivaikutteinen kosteikko Sääksjärven eteläpäähän.

Pohjanmaalla avustetaan Rekijärven ja Kruunupyyn kanavan kunnostusta Kruunupyyssä, Blomträsketin lintuveden kunnostusta Kristiinankaupungissa ja Sommarösundin merenlahden vesikasvillisuuden poistoa Mustasaaressa. Keski-Pohjanmaan alueelta tuli erittäin vähän avustushakemuksia, mutta alkava neuvontahanke (VETO) edistää kunnostushankkeiden syntymistä jatkossa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna tämän vuoden avustushankkeet poikkesivat edellisistä vuosista suuren määränsä lisäksi osin myös sisällössä. Suurin osa hankkeista kohdistuu mataliin rehevöityneisiin järviin, mutta uudentyyppisinä kunnostuskohteina avustushakemuksissa on tänä vuonna mukana myös kaksi lintuvesialueen kunnostusta ja kolme jokiuoman kunnostusta.

Juhannusyö Ojajärvellä 2012 (Kuva: Jukka Ketonen)


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI