ELY| Pk-yritysten kansainvälistymiseen 800 000 euron lisäpanostus Etelä-Pohjanmaalle

0
Pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen on myönnetty 10 miljoonan euron lisäpanostus Etelä- ja Länsi-Suomen ELY-keskusten alueille.

Tästä potista on osoitettu eteläpohjalaisille yrityksille 800 000 euroa. Erillisellä kansainvälistymiseen osoitetulla määrärahalla halutaan innostaa yrityksiä aloittamaan vientitoimintaa tai etsimään uutta kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Tämä määräraha vahvistaa osaltaan TeamFinland –verkoston pk-yritysten kansainvälistymiseen käytettävissä olevia resursseja.

Yrityksen kehittämisavustus on tarkoitettu yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen sekä markkinoiden ja yrityksen markkinoille tulon edellytysten kartoittamiseen ja selvittämiseen. Avustuksella yritys voi hankkia ulkopuolisia asiantuntijapalveluja esimerkiksi markkina-tutkimusten tekemiseen tai muuhun ulkopuoliseen konsultointiin. Lisäksi on mahdollista rahoittaa muun muassa kansainvälisille messuille näytteilleasettajana osallistumista sekä markkinatutkimusmatkoja. Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää suoranaiseen markkinointiin ja myyntiin.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Yrityksen kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen käynnistämistä. Hakemus jätetään sähköisen asioinnin kautta. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI