Epäkohtien poistaminen Järvi-Pohjanmalta | Valtuustoaloite Vimpelistä koululaisten odotustuntien poistamiseksi!

0
Valtuutettu Kati Metsäpelto jätti Vimpelin kunnanvaltuus-tossa kirjallisen aloitteen pienten koululaisten odotustunneista.  Ota kantaa ja kommentoi aihetta.

.

Mitä tarkoittaa odotustunti?

”Se on kuljetusoppilaiden odotustunti koululla, joko ennen koulunalkua tai koulupäivän päätteeksi. Odotustunti on epäoikeudenmukainen tapa ratkaista koulukuljetuksien ja lukujärjestyksien välistä ristiriitaa.

Tässä esimerkki ekaluokkalaisen kuljetusoppilaan koulupäivästä Aapiskujan koululla Vimpelissä:

Linja-auto hakee lapsen klo 7.50. Koulu alkaa klo 8.30. Koulu päättyy klo 13.30, jonka jälkeen alkaa odotustunti, joka sitten päättyy kolo 14.15. Sen jälkeen alkaa kotimatka linja-autolla ja ekaluokkalainen on kotona klo 14.45.

Ruokailu tämän esimerkkipäivän aikana tapahtuu seuraavanlaisesti. Aamupala syödään tietysti kotona ennen kouluun lähtöä. Lounas on klo 10.10. Koulu tarjoaa välipalan odotustunnilla, joka on maito ja näkkileipä, kun samaan aikaan iltapäiväkerholaiset saavat hedelmää, jogurttia tai kiisseliä, joihin odotustuntilaiset eivät ole oikeutettuja.

Eräs äiti kertoi minulle, kuinka muutama vuosi sitten hänen pienellä ekaluokkalaisella oli jopa 5 odotustuntia viikossa. Mielestäni jo yksikin odotustunti viikossa on liikaa. Lasten etu tulisi olla aina tärkein, eikä odotustunteja tulisi sallia missään olosuhteissa. Ja keinoja lukujärjestyksien tekoon ilman odotustunteja on, jos vain tahtotila siihen löytyy. Nyt Vimpelin kunnasta täytyy tämän tahtotila löytyä ja tämä epäkohta täytyy korjata. Odotustunneista täytyy luopua. Ja miksi näin täytyy tehdä. Meidän tulee osoittaa Vimpelin koululaisille, että he kaikki ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita, että kaikkia Vimpelin koululaisia kohdellaan tasavertaisesti. Odotustunneista luopumisella osoitamme Vimpelin koululaisille, että jokaisella lapsella on oikeus samanpituiseen koulupäivään kuin luokkakavereilla, asuivat he sitten kirkonkylällä tai sivukylällä.”

.

Vimpelin kunnanhallitus perehtyi viime maanantaina kokouksessaan valtuustolta tulleeseen aloitteeseen. Kunnanhallitus päättää lähettää asian Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI