EPSHP:n hankejohtaja Päivi Leikkolalle dosentin arvo

0
Dosentti Päivi leikkola

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta on myöntänyt TtT Päivi Leikkolalle hoitotieteen dosentin arvon.

Päivi Leikkola on väitellyt terveystieteen tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2014 pääaineenaan hoitotiede. Väitöstutkimuksen aihe oli ”Selkäpotilaan ja läheisen selviytyminen sairaalasta kotiuduttaessa ja kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen.”

Väitöstyön jälkeen Päivi Leikkolan tutkimusalue on laajentunut erityisesti äkillisesti sairastuneen potilaan ja hänen läheisensä ohjauksen ja neuvonnan sekä hoitohenkilökunnan toiminnan tutkimiseen monipuolisin tutkimusmenetelmin. Tutkimustyö on kohdentunut päivystyksen, ensihoidon ja päivystysosaston hoitoympäristöihin. Tutkimusjohtajana työskennellyt Leikkola on yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa tuottanut merkittävää uutta tietoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hänen tutkimusaiheensa on arvioitu hoitotieteen näkökulmasta merkityksellisiksi.

Leikkola on julkaissut lähes kolmekymmentä kotimaista ja kansainvälistä tieteellistä julkaisua. Aktiivisen julkaisutoiminnan lisäksi Leikkola on osallistunut lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin esittelemällä tutkimustyönsä tuloksia. Hän on toiminut pitkään myös amk-opinnäytetöiden sekä yliopiston pro gradu-tutkielmien ohjaajana. Muita tieteellisiä ansioita ovat mm. toimiminen kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntija- ja arviointitehtävissä sekä opetusluennoitsijana.

Päivi Leikkolalla on merkittävät tiede- ja kehittämisyhteistyöverkostot maakunnallisella ja kansallisella tasolla.  Hän on toteuttanut koulutuskokonaisuuksia sairaanhoitopiirissä yhdessä Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa.

Päivi Leikkolalle myönnetty hoitotieteen dosentin arvo on hieno huomionosoitus pitkäjänteisestä tutkimustyöstä hoitotieteen alalla. Tutkimustyössä tuotettu tieto on siirretty hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämiseen ja äkillisesti sairastuneen potilaan ja läheisen ohjaamiseen ja tukemiseen päivystyksessä ja ensihoidossa.

Tällä hetkellä Päivi Leikkola toimii Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankejohtajana. Vuodenvaihteessa hän siirtyy kehittämisyksikön johtajan tehtävään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI