Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaukset maaliskuu 2013

0
Etelä-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa yhteensä 8210 työtöntä työnhakijaa. Määrä laski edellisen kuukauden lopusta 405 hengellä.

Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 1005 hengellä (13,9 %). Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 9,3 prosenttia. Lukema oli maan kolmanneksi alhaisin Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusalueiden jälkeen.

Henkilökohtaisesti lomautettuna oli 1095 henkilöä, eli 15 prosenttia työttömistä työnhakijoista. Henkilökohtaisesti lomautettujen määrä nousi 124 henkilöllä (12,8 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 286 951 henkilöä, vuodentakaiseen tilanteeseen verrat­tuna 40 873 suurempi. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11 prosenttia. Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä nousi 16,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu 2013

Keski-Suomessa oli maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan 18 362 työtöntä työnhakijaa, lisäystä viime vuoden maaliskuusta 2 311.  . Edellisestä kuukaudesta eli kuluvan vuoden helmikuusta työttömien työnha­kijoi­den määrä väheni hiukan, muutos oli vuodenajalle tavanomainen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli maaliskuun lopussa Keski-Suomessa 14,3 prosenttia.

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli maaliskuun aikana 3 020 avointa työpaikkaa, 380 vähem­män kuin helmikuussa ja 814 vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Maaliskuun avoi­mista työpai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 427. Kuukauden aikana täyttyi 1 877 työpaik­kaa ja kuu­kauden lopussa työpaikoista oli avoinna 1 194. Työnhakijoita yhtä avointa työ­paikkaa kohti oli maaliskuun aikana Keski-Suomessa 11.

Jyväskylän, Keuruun, Äänekosken ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukuntien työttömien työnhakijoiden määrä laski helmikuusta. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna suunta on ollut myönteinen ainoastaan Keuruun seutukunnassa. Keuruun seutukunta oli myös maaliskuun lopun työttömyysasteeltaan (12,6 %) Keski-Suomen paras. Toiseen ääripäähän sijoittui Äänekosken seu­tukunta (16,4 %).

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI