Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus joulukuun lopussa 2018

0

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 6797 työtöntä työnhakijaa. Keski-Suomessa oli joulukuun lopussa yhteensä 15 795 työtöntä työnhakijaa.

Etelä-Pohjanmaan vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 1170 henkilöllä, eli 14,7 prosentilla. Koko maassa työttömien määrä laski samalla ajanjaksolla 13,2 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 7,9 prosenttia. Lukema oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Alhaisin lukema oli Pohjanmaan ELY-keskusalueella (6,7 %). Koko maassa vastaava osuus oli 9,7 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikilla ELY-keskusalueilla, joista suhteellisesti eniten Pirkanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla tilanne koheni kaikissa kunnissa. Alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Kuortaneella, Isojoella ja Ilmajoella.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Etelä-Pohjanmaan alueen työllisyyskatsaus tässä linkissä (pdf)

Avoimien työpaikkojen määrästä huolimatta työttömyyden laskussa hidastumista

Keski-Suomessa oli joulukuun lopussa yhteensä 15 795 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 806 (-10,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 2 393 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Joulukuu on työttömyyden kannalta vaikea kuukausi. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 12,4 prosenttia.

Joulukuun nostoja:

  • Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi laskuaan, mutta lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työttömyyden sulaminen hidastui koko maahan verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja oli kuitenkin selvästi enemmän kuin vuosi sitten.
  • Suhteellisesti eniten työttömyys laski 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä.
  • Joulukuussa viisi kuntaa saavutti alle kymmenen prosentin työttömyyden.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski Kivijärveä ja Laukaata lukuun ottamatta kaikissa kunnissa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suhteellisesti eniten laskua oli Kinnulassa (-37,5 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Saarijärvellä (15,3 %) ja vähiten Luhangassa (7,1 %). Alle kymmenen prosentin työttömyyteen pääsi joulukuussa viisi kuntaa.

Suurimpien kaupunkien työttömyysastevertailussa Jyväskylä sijoittui joulukuussa seuraavasti: Espoo (7,9 %), Vantaa (8,7 %), Helsinki (9,3 %), Kuopio (10,6 %), Tampere (11,2 %), Oulu (12,0 %), Turku (12,2 %), Pori (12,4 %), Kouvola (12,4 %), Jyväskylä (12,9 %) ja Lahti (14,3 %).

Joulukuun lopussa työttömyys laski kaikissa ikäryhmissä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Suhteellisesti eniten työttömyys aleni 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä (-14,8 %), toiseksi eniten 45-49-vuotiaiden ikäryhmässä (-14,6 %) ja kolmanneksi eniten 50-54-vuotiaiden ikäryhmässä (-12,2 %).

Keski-Suomessa oli uusia avoimia paikkoja joulukuun aikana 1 904, mikä on 360 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 3 779 työpaikkaa, mikä on 954 enemmän kuin vuosi sitten.

Keski-Suomen alueen työllisyyskatsaus tässä linkissä (pdf)

 


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI