Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu 2019

0

Maaliskuun lopussa oli Etelä-Pohjanmaalla 6064 työtöntä työnhakijaa, Keski-Suomessa työttömyys laskee hitaasti

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa 6064 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 723 henkilöllä, eli 10,7 prosentilla. Koko maassa työttömien määrä laski samalla ajanjaksolla 9,8 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 7,1 prosenttia. Lukema oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Alhaisin lukema oli Pohjanmaan ELY-keskusalueella (6,2 %). Koko maassa vastaava osuus oli 9,1 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikilla ELY-keskusalueilla, joista suhteellisesti eniten Kainuussa ja Kaakkois-Suomessa. Etelä-Pohjanmaalla tilanne koheni lähes kaikissa kunnissa. Alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Isojoella, Kuortaneella ja Karijoella.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Etelä-Pohjanmaa maaliskuun 2019 työllisyyskatsaus (pdf)

Keski-Suomen työttömyys laskee, mutta aiempaa hitaammin

Keski-Suomessa oli maaliskuun lopussa yhteensä 14 267 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 140 (-7,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 459 henkilöä vähemmän kuin kuukausi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 11,3 prosenttia. Luku on toiseksi korkein Pohjois-Karjalan (12,6 %) jälkeen.

 

Maaliskuun nostoja:

  • Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi laskuaan, mutta lasku on aiempaa hitaampaa.
  • Lomautettuja on enemmän kuin vuosi sitten, lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä sen sijaan laskee edelleen.
  • Uusia avoimeksi ilmoitettuja työpaikkoja on vähemmän kuin vuosi sitten, vaikka kaiken kaikkiaan työpaikkoja on tarjolla aiempaa enemmän.
  • Maaliskuussa seitsemän kuntaa saavutti alle kymmenen prosentin työttömyyden.

Kaikista työnhakijoista oli työssä olevia 12 681, joista 10 615 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 2 066 työllistettynä. Työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita oli 7 378, joista 2 333 oli työllistymistä edistävissä palveluissa ja 3 567 koulutuksessa.

Työttömistä työnhakijoista oli maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 995, mikä on 147 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 598, mikä on 21 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Keski-Suomessa oli uusia avoimia paikkoja maaliskuun aikana 2 702, mikä on 139 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan maaliskuussa oli avoinna 7 029 työpaikkaa, mikä on 1 241 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin maaliskuun aikana 512, joista 203 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

Keski-Suomi maaliskuun 2019 työllisyyskatsaus (pdf)

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI