Etelä-Pohjanmaan liitto terävöitti edunvalvontatyötään

0

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2022 edunvalvontatavoitteita. Edunvalvonnan tavoitteiden määrittelyllä pyritään edistämään hankkeita sekä osallistumaan tiukemmin valtion prosesseihin, tunnistamaan paremmin erilaisia vaikuttamistilaisuuksia sekä edistämään yhteiskunnallista keskustelua.

Heli Seppelvirta

− Etelä-Pohjanmaan liitto on kokoava voima maakunnan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimimme kumppanina alueen eri toimijoille sekä tarjoamme tietoa, verkostoja ja kontakteja. Edunvalvontatyössä huomioimme alueen toimijat ja heidän näkökulmansa tasapuolisesti, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta lupaa.

Edunvalvonnan tavoitteet on koottu neljän kokonaisuuden alle. Teemat ovat: Elinvoima ja yritysten kilpailukyky, Korkeakoulutuksen kansallinen tasapaino, Reilu siirtymä kohti kestävää taloutta sekä Alueiden saavutettavuus.

Maakunnan kärkihankkeisiin lukeutuvat muun muassa työvoimapulaan vastaaminen, digitaalisen infrastruktuurin parantaminen, ammattikorkeakoulun aloituspaikkojen tasokorotus ja yliopistokoulutuksen lisääminen, maatalouden kannattavuuden parantaminen sekä valtatie- ja raideliikennehankkeiden toteuttaminen.

Vuosi 2021 oli Etelä-Pohjanmaan liitossa hankerahoituksen supervuosi  

Hankerahoituksen toiminnot on saatu pidettyä Etelä-Pohjanmaan liitossa häiriöttä yllä, vaikka käsillä on ohjelmakausien välinen siirtymävaihe.

− Tavallisesti EU-ohjelmakausien taitteessa hankerahoitukseen tulee harmillinen katkos, mutta nyt erilaisten kansallisten ja EU-ohjelmiin kytkeytyvien elvytysvarojen myötä rahoitusta on ollut hyvin käytettävissä. Elvytysvarat ovat toimineet eräänlaisensa siltana siirtymässä vanhasta ohjelmakaudesta uuteen kauteen, aluekehitysjohtaja Heli Rintala kertoo.

Heli Rintala

− Teemat rahoitettavissa hankkeissa liittyivät ennen muuta digitalisaation edistämiseen ja vihreään siirtymään, mihin rahoitusohjelmien myöntämisen ehdot vahvasti ohjaavat. Teemat ovat Etelä-Pohjanmaankin kehittämisessä tärkeitä osa-alueita, sillä menestyäkseen harva yritys ja toimija voi jatkossa olla huomioimatta painokkaasti kumpaakaan, toteaa Rintala.

Digitalisaatiohankkeilla edistettiin esimerkiksi teollisuusrobotiikan, tekoälyn, automaation ja tosiaikaisen paikkadatan hyödyntämistä teollisuudessa. Vihreän siirtymän hankkeet liittyivät esimerkiksi kiertotalouden osaamisalustaan, ruokahävikin ehkäisemiseen sekä ilmasto- ja vähähiilisyystiekarttoihin eri aloilla.

Uuden EU-ohjelmakauden 2021−2027 aloitus on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta. Hankehaut päästäneen avaamaan maaliskuun loppupuolella. Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäiseen EAKR-hakuun tulee haettavaksi 5 miljoonaa euroa.

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI