Eteläpohjalaiset yritykset hakivat tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen

0
Kasvu, uudistuminen ja uudet innovaatiot kiinnostavat eteläpohjalaisia yrityksiä. Vuonna 2015 maakuntaan myönnettiin yhteensä yli 13 miljoon euroa erilaisia yritystukia ELY-keskuksesta ja Tekesistä. Alkaneena vuonna rahoitusmahdollisuudet tulevat lisääntymään, kun myös maaseutuohjelma saadaan täysimääräisesti käyntiin ELY-keskuksessa ja Leader-toimintaryhmissä.

.

Kehittämisavustusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin v. 2015 yritysten kehittämisavustusta 54:lle yritykselle yhteensä 3,3 meuroa. Myönnetty rahoitus painottui erityisesti uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien pk-yritysten kehittämishankkeisiin, joista puolet kohdistui investointeihin ja puolet erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Yrityksen kehittämisavustus on osa Team Finland –palvelua ja suurin osa (60 %) kohdistuikin sellaisiin hankkeisiin, joilla tavoitellaan uusia kansainvälisiä markkinoita ja vientimahdollisuuksia. Myönnetystä kehittämisavustuksesta keksintöjen edistämiseen kohdistui 0,2 meuroa. Toimenpiteillä tavoitellaan hankkeiden päätyttyä vaikutuksiltaan 43 meuron liikevaihdon kasvua, 30 meuron viennin lisäystä ja 163 uutta työpaikkaa. Toimialoista merkittävimpiä olivat metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus.

Uusiutuvan energian tuotantoon tai käyttöön sekä energiankäytön tehostamiseen tarkoitettuja energiatukia alueen yrityksille ja yhteisöille Etelä-Pohjanmaalla myönnettiin noin 0,7 meuroa.

Yritykset ovat käyttäneet aktiivisesti Yritysten kehittämispalveluita, joissa myönnettiin viime vuonna Analyyseja ja Konsultointeja lähes sadalle yritykselle. Palveluilla laadittiin yrityksille kasvu- ja kehityssuunnitelmia mm. johtamiseen, markkinointiin, tuotantoon, yrityksen uudistamiseen sekä innovaatioiden kaupallistamiseen. Lisäksi yritysjohdon 10 – 14 päivää kestäviin johtamiskoulutuksiin osallistui yli 40 yritystä. Innovaatioklinikoissa, joita oli kaksi kertaa, yritysten osanotto oli runsasta.

Tekes-rahoitus lähes ennätyksellistä

Etelä-Pohjanmaalla rahoitettiin v. 2015 Tekes-projekteja 7,9 miljoonalla eurolla. Se on toiseksi eniten alueen Tekes-historiassa. Ilahduttavaa oli, että hakijoista Tekesille uusia asiakkaita oli kolmannes ja että rahoitusta saaneet yritykset toimivat laajasti eri toimialoilla. Haasteena alueellamme on viennin määrän kasvattaminen. Ratkaisuja tähän haetaan esimerkiksi Team Finland- toiminnan avulla. Team Finland tarjoaa tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainväliseen menestymiseen.

Keksintöjen edistämiseen myönnettiin Etelä-Pohjanmaalle 0,2 meuroa.

Maaseuturahoituksen päätöksenteko käynnistyi

Ensimmäiset maaseuturahoituksen uuden ohjelmakauden päätökset on tehty ja tukea on myönnetty kuudelle yritykselle yhteensä 721 000 euroa. Sähköinen asiointipalvelu HYRRÄ ei toistaiseksi mahdollista sähköistä tukipäätöksen tekemistä. Tukipäätökset tehdään paperipäätöksinä. Tuen saajien on toimitettava tuen maksuhakemukset toistaiseksi paperihakemuksina. Tuen maksupäätöksiä voidaan Mavin arvion mukaan tehdä helmi-maaliskuussa. Yritystukihakemuksia on odottamassa käsittelyä yhteensä 86 kpl, joista Leader-hakemuksia on 45 kpl. ELY-keskuksen tavoitteena on saada kertyneiden hakemusten suma purettua kevään aikana. Yritykset voivat hakea tukea jatkuvasti.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI