Evijärven kunnan tilinpäätös 2018 – tulos painui liki puolet ennakoitua heikommaksi

0
Evijärveläisiä koululaisia uudistetun kirjaston avajaisissa toukokuussa 2018. (Kuva Sanna Syrjälä)

J-Pnews/ Evijärven kunta/Sanna Syrjälä

Evijärven kunnan tilinpäätös 2018 on valmistunut. Kunnanhallitus hyväksyi tilinpäätöksen 25.3.2019 ja esitti sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Talousarviota laadittaessa vuosi 2018 näytti taloudellisesti lähivuosia haasteellisimmalta ja kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 516.710 € alijäämäisenä. Vuosi oli taloudellisesti kuitenkin haasteellisempi käytännössä ja toteutui noin 450 tuhatta euroa talousarviota huonompana.

Tilikauden tulos on – 970.323,57 € ja vuosikate -455.663,78 €. Tuloksena oli neljän peräkkäisen ylijäämäisen vuoden (2014–2017) jälkeen alijäämäinen tilinpäätös.

Evijärven kunnan talous on ollut viime vuosina kuntastrategiassa asetetun päämäärän mukaisesti vakaa ja tasapainoinen. Tasapainoisessa kuntataloudessa menot ja tulot ovat tasapainossa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä menoja kertyi 750 tuhatta € tuloja enemmän. Tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut menot alittuivat mutta tulot eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti. Menot alittuivat 330 t€ ja tulot alittuivat 1,08 M€. Suurin menojen alitus oli toimintakuluissa (159 t€). Suurimmat tulojen alitukset olivat sijoitustoiminnan tuotoissa (683 t€) ja verotuloissa (125 t€).

Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, jota vuoden 2018 alijäämäinen tulos pienentää. Ylijäämää jää jäljelle 4,18 M€ (1.688,75 €/asukas).

Rahoituksellisesti kunnan tila on edelleen kohtuullisen hyvä. Kunnan velkamäärä on erittäin kohtuullinen. Taseeseen kertynyt ylijäämä on talouden perustana ja puskurina tuleville vuosille. Kuluvan vuoden (2019) talousarvio on vuotta 2018 paremmin tasapainossa. Taloutta on seurattava edelleen tarkasti ja seurannan perusteella tulee tehdä tarvittaessa korjaavia toimia, jos taloustilanne ei kehity suotuisasti.

Investointiohjelman investoinneista (1,435 M€) toteutui lähes kaksikolmasosaa (852.668 euroa). Investoinneilla kunnostettiin Evijärveä, lisättiin ja parannettiin kunnan liikuntapaikkoja (mm. frisbeegolfrata ja ulkokuntoilupaikat), kirjasto uudistettiin omatoimikirjastoksi, vesijohtoverkostoa saneerattiin ja Antinniemeen rakennettiin ranta- raittia ja puistikkoa, jossa rakentaminen jatkuu vuonna 2019.

Toiminnan osalta vuosi 2018 toteutui pitkälti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Evijärvellä jatkettiin aktiivista toimintaa huomioiden taloudellisen toiminnan ohella panostukset kehittämiseen. Kunta toimii tehokkaasti pienellä henkilöstömäärällä. Laadukas toiminta perustuu vahvaan moniosaamiseen sekä sitoutuneeseen ja aktiiviseen työskentelyyn kunnan ja kuntalaisten parhaaksi.

Kunnan omassa toiminnassa keskeiset toimialat ovat hallinto, sivistys ja tekninen toimiala. Panostus kunnan elinvoimaan, kunnan toimintaan sekä kuntalaisten hyvinvointiin näkyy selkeinä painotuksina kunnan toiminnassa. Viime vuosina kunnan henkilöstöä on vahvistettu täsmärekrytoinneilla. Kunnan palvelut tukevat vahvasti elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia.

Kunta toimii hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä eri järjestöjen sekä muiden toimijoiden ja alueen kuntien ja kehittäjätahojen kanssa. Vuonna 2018 jaettiin ensimmäistä vuotta kylien kehittämisrahaa erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin. Kylien kehittämisrahalla kehitettiin koko kuntaa aktivoiden kaikkia kyliä ja monia muita toimijoita.

Vuosi 2018 oli toiminnallisesti hyvää jatkumoa edellisille kehitysmyönteisille vuosille. Evijärvellä on meneillään runsaasti toimia, joilla kunnan elinvoimaista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta rakennetaan yhteistyössä. Evijärven tulevaisuus näyttää varsin suotuisalta, kun muistetaan tiivis taloudenpito ja sen ohessa tehdään aktiivisesti töitä elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin eteen.

 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI