Evijärven kunta neuvottelee SOTE-kiinteistöjen myynnistä

0

Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöihin sisältyy iso riski kunnalle tulevaisuudessa, jos ne jäävät SOTE-uudistuksen seurauksena tyhjäksi tai vajaakäytölle. Kuntalain mukaan kunnan on huolehdittava asukkaidensa hyvinvoinnista ja alueen elinvoimasta. SOTE-palvelut, -työpaikat ja -kiinteistöt tukevat vahvasti kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia.

Evijärven kunta on käynyt neuvotteluja ja keskusteluita SOTE-kiinteistöihin ja -palveluihin liittyen useiden yksityisten toimijoiden kanssa. Pisimmälle neuvottelut ovat edenneet Attendon kanssa.
Evijärven kunnan ja Attendon kesken ollaan valmistelemassa yhteistyösopimusta, joka mahdollistaa myös lähipalveluiden ja työpaikkojen säilymisen Evijärvellä tulevaisuudessa. Jos asia etenee päätöksenteossa Evijärven kunta myy omistamansa Antinrinteen SOTE-kiinteistöt Attendolle.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI