Evijärven kylien kehittämisrahalla kehitetään kyliä!

0
Evijärven yrittäjät hankkivat kehittämisrahan avulla keskustaan uusia penkkejä. (Kuva: Sanna Syrjälä)

Evijärvelle päätettiin perustaa vuonna 2017 kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha. Kehittämisraha on vahvasti vuonna 2016 hyväksytyn hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi-kuntastrategian mukaista toimintaa. Strategiassa on asetettu päämääräksi turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunta luo kuntalaisille aktiivisesti edellytyksiä liikkumiseen ja kulttuurin harrastamiseen. Evijärvi kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi. Kylien kehittämisraha lisää lisäksi vahvasti mahdollisuuksia kylien elinvoiman sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen.

Kylien kehittämisrahan ajatus on, että kylien toimijat ideoivat kylänsä tärkeitä kehittämiskohteita ja voivat hakea näihin kohteisiin kylien kehittämisrahaa. Kylien kehittämisraha liittyy vahvasti kuntalaisten osallistamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen sekä kylien aktivointiin, vireyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat myös kuntastrategian mukaista toimintaa.

-Kehittämisrahan keskeisenä tavoitteena on aktivoida kyliä ja kylien toimintaa. Kylien aktiivisuus on loistava asia koko Evijärven kunnan näkökulmasta, sanoo kunnanjohtaja Teemu Kejonen.

Kylien kehittämisrahahankkeet on jaettu pieniin, keskisuuriin ja suuriin hankkeisiin. Pienissä hankkeissa (0–1.000 e) tuki voi olla korkeintaan 100 % ja keskisuurissa hankkeissa (1.000–10.000 e) tuki voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Suurten hankkeiden (yli 10.000 e) mahdollisesta tuesta ja määrärahasta päätetään erikseen. Vuodelle 2017 varattu määräraha (30.000 €) kohdennettiin ensisijaisesti kylien kehittämiseen liittyviin pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin.

Kehittämisrahaa haettiin aktiivisesti kahdella hakukierroksella

Kylien kehittämisrahaa on suunnitteilla varata vuosille 2018–2020. Käytäntö voidaan vakinaistaa jos se havaitaan toimivaksi. Kehittämisrahan ensimmäinen hakukierros järjestettiin keväällä 2018 ja toinen hakukierros oli syyskuussa 2018. Kevään haku oli auki maaliskuussa ja siihen tuli kaikkiaan 17 hakemusta. Syksyn haussa kertyi 21 hakemusta. Yhteensä vuoden aikana hakemuksia tuli yhteensä hieno määrä, lähes 40 kappaletta.

Valtaosaa haetuista hankkeista on voitu tukea kylien kehittämisrahasta. Lisäksi muutamia hankkeita toteutuu muulla kunnan rahoituksella kuten avustuksilla tai käyttötalouden määrärahoilla. Kaksi hankkeista toteutuu osin tänä vuonna ja osin ensi vuonna. Muutamia hankkeita siirrettiin syksyltä tulevan vuoden 2019 hakuun.

Kehittäjäkoordinaattori Sanna Syrjälä on toiminut vahvasti kylien kehittämisrahasta kiinnostuneiden toimijoiden tukena hankkeiden haussa, toteutuksessa ja seurannassa. Kehittämisrahahakemukset sekä haetut kohteet olivat hyviä, hakijatahojen tärkeiksi arvioimia asioita tai kohteita. Kunnanjohtaja Kejosen mukaan kylien kehittämisraha on hyvä määräraha, joka on kohdennettu nimenomaan kylien kehittämiseen.

– Kylät ovat ottaneet kylien kehittämisrahan hienosti omakseen. On ollut hienoa nähdä, että kaikki Evijärven kylät ovat hakeneet kehittämisrahaa omaa toimintansa ja toimintaympäristönsä kehittämiseen. sanoo Kejonen.

Kunnanhallitus päättää kylien kehittämisrahan jaosta

Ensimmäisellä hakukierroksella keväällä kunnanhallitus jakoi kehittämishankkeisiin noin puolet varatusta määrärahasta (30.000 €) ja syksyn kierroksella jaettiin loput vuoden 2018 määrärahasta. Kylien kehittämiseen varattavaan määrärahaan hyödynnetään pääasiassa sijoitustoiminnan tuottoja.

Vuoden 2018 hankkeet ovat toteutuneet hyvin. Kylien kehittämisrahalla on kehitetty monenlaisia asioita. Kylissä on kehitetty rahalla esimerkiksi nuorisoseurojen ja kylätalojen toimintaedellytyksiä, uimarantojen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä sekä harrastus- ja muita kokoontumispaikkoja. Monet toimijat ovat saaneet välineistöä toimintansa pyörittämiseen. Esimerkkeinä voi mainita kehittämisrahalla keskustaan sijoitetut puistonpenkit, Särkikylän kosteikon yhteyteen toteutetut pitkospuut ja rahan tuella Inaan käynnistyneen perhekerho-toiminnan.

Ensimmäisten hakujen perusteella kehittämisrahakäytäntö on nähty hyväksi ja kehittämisrahaa on haettu laajasti ympäri kuntaa. Ensimmäiset kokemukset kylien kehittämisrahasta ovat positiivisia ja kylät on saatu hyvin mukaan koko kunnan ja kylien kehittämiseen Evijärvellä. Kehittämisrahakäytäntö on nähty Evijärvellä erittäin hyväksi ja toimivaksi käytännöksi. Sen voidaan toimivan myös osallistavana budjetointina, kun kunnan eri toimijat voivat ehdottaa hyviksi katsomiaan hankkeita rahoitettavaksi kunnan budjetista. Vuodelle 2019 kehittämisrahasumma on nostettu 35.000 euroon.

JÄTÄ KOMMENTTI