Finnveran ja JPYP:n yhteistyö laajenee

0
CLT Finland Oy HOISKO, Alajärvi (Ilmakuva: Henri Joensuu)

Finnvera Oyj:n Pohjanmaan alue ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP) allekirjoittivat eilen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on edistää yrittäjyyttä, uusien yritysten syntymistä, aluetalouden kehitystä, Finnveran rahoituspalvelujen tunnettuutta ja saatavuutta sekä parantaa yritystä perustavien asiakkaiden neuvontaa ja palvelua.

 

Sopimus täydentää ja syventää nykyisinkin toimivaa yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on edelleen tukea pienyrittäjien, erityisesti alkavien yrittäjien, liikeideoiden kehittämistä ja yritystoiminnan käynnistämistä sekä edistää Finnveran yritystutkimusta ja rahoituspäätösten valmistelua.

Tilanteissa, joissa JPYP:n asiakas ilmoittaa hakevansa Finnveran rahoitusta, JPYP:n yritysneuvoja laatii Finnveran päätöksenteon tueksi asiakasyrityksen toimintaedellytyksistä ja yrittäjän yrittäjäominaisuuksista lausunnon määrämuotoisella lomakkeella. Finnvera käyttää saamiaan lausuntoja aloittavien pienyritysten rahoitushakemusten käsittelyssä. Finnvera myös ohjaa alkavia yrittäjiä käyttämään JPYP:n neuvontapalveluita.

Rahoituspäätökset tehdään Finnveran toimesta ja ne ovat Finnveran vastuulla. Lausunnonantaja voi toimittaa asiakastiedot Finnveralle vain asiakkaan kirjallisen suostumuksen perusteella.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI