Helle aiheutti sinileväkukinnoissa rivakan piikin kesällä 2014

0
Huomattavan suuret sinileväesiintymät ovat tähän mennessä olleet alueen järvissä harvinaisia.
Sinilevä pilaa uimavedet ja aiheuttaa myrkytysoireita
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella seurattiin kesän 2014 aikana sinilevien esiintymistä viikoittain 19 havaintopaikalla joki-, järvi- ja rannikko-alueella.

Sinileviä havaittiin kuudella järvellä, jotka ovat mukana leväseurannassa sekä rannikkohavaintopaikoilla Maalahden ja Kaskisten edustalla. Lisäksi kansalaisilta saatiin ilmoituksia sinileväkukinnoista järvillä sekä muutamia ilmoituksia sinilevän esiintymisestä rannikolla. Kesä suosi sinileväkukintoja, ja niitä esiintyi alkukesästä elokuun lopulle; kohtalaiseksi luokiteltuja esiintymiä tavattiin neljästi Luodonjärvellä, kolmesti Ähtärinjärvellä ja Lappajärvellä sekä kahdesti Kuortaneenjärvellä. Suurimmilla järvillä Lappajärvellä ja Ähtärinjärvellä sinileväesiintymät olivat paikoin runsaita heinäkuun alussa. Kohtalainen määrä sinilevää tavattiin lisäksi yhden kerran Evijärvellä ja kerran Karperöfjärdenillä. Rannikolla Maalahden merialueella sinilevää tavattiin kahdesti, joista jälkimmäinen esiintymä oli runsas. Lisäksi sinilevää tavattiin kerran Kaskisten edustan havaintopaikalla.

Toukokuussa oli keskimääräistä enemmän hellepäiviä, ja kesän ensimmäiset sinileväkukinnot havaittiin aikaisin, heti kesäkuun ensimmäisellä viikolla Luodonjärvellä. Kesäkuu oli viileä ja kuiva, lämpötila oli jopa 1,5 °C matalampi ja paikoin sadetta saatiin vain puolet pitkäaikaisiin keskiarvoihin verrattuna. Kesäkuussa sinilevää havaittiin Luodonjärven lisäksi myös Evijärvellä ja Lappajärvellä, sekä kansalaisilmoitusten mukaan Ähtärinjärvellä. Heinäkuu oli erittäin lämmin, jopa 3,5 °C pitkäaikaisia lämpötiloja korkeampi ja sateet sekä ukkoskuurot huuhtoivat levien käyttöön ravinteita ja aiheuttivat leväkukintojen nopean runsastumisen useilla järvillä. Heinäkuussa sinilevää havaittiin Luodonjärvellä, Ähtärinjärvellä, Kuortaneenjärvellä, Lappajärvellä sekä Kaskisten edustalla rannikolla.

Elokuu oli sateinen ja hieman keskimääräistä lämpimämpi, ja sinilevää tavattiin runsaasti Maalahden merialueella sekä elokuun viimeisenä viikonloppuna Kuorasjärvellä. Syyskuun ensimmäisellä viikolla ELY-keskuksen sisävesien havaintopaikoilla ei enää esiintynyt sinilevää, mutta Korsnäsin rannikolla tavattiin hieman sinilevää. Säiden jatkuessa lämpiminä ja sateisina, voi sinileväkukintoja vielä esiintyä myöhemmin syksyn aikana.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoiman valtakunnallisen leväseurannan lisäksi ELY-keskus seuraa levätilannetta myös esim. kuntien ja kansalaisten lähettämien näytteiden ja havaintojen perusteella. Näitä levänäytteitä määritettiin ELY-keskuksessa syyskuun puoliväliin mennessä 8 kappaletta. Osa näytteistä oli otettu leväseurannassa mukana olevistakohteista, mutta joukossa oli myös pieniä järviä ja rannikon uimarantoja.

Suurimmasta osasta näytteitä löytyi sinilevää. Näytemäärä on edelleenvähentynyt, sillä vuonna 2013 määritettiin 18 näytettä, vuonna 2012 16 näytettä, kun vielä vuonna 2009 ELY-keskukseen tuli jopa 43 ulkopuolista näytettä määritettäväksi. Kansalaisilta levähavaintoja saatiin kuitenkin runsaasti, erityisesti heinäkuun helleviikkojen aikana.

Kansalaishavaintojen mukaan sinilevää esiintyi useissa alueen luonnonjärvissä ja lisäksi Pitkämön ja Hirvijärven tekojärvillä. Kesän aikana havaitut sinilevät kuuluivat sukuihin Dolichospermum (Anabaena), Aphanizomenon, Woronichinia ja Microcystis. Sinileväsuvut ovat samoja kuin aiempinakin kesinä.

Kesän 2014 sinileväesiintymiset aiheuttivat todennäköisesti myös myrkytysoireita lomalaisille Ähtärinjärven rannalla heinäkuun alkupuolella.

Suomen ympäristökeskuksen tekemissä analyyseissä Ähtärinjärven vedestä löytyi mikrokystiinejä, eli maksamyrkkyjä. Sinilevien massaesiintymisen jälkeinen hapen vähyys ja lämpimän veden aiheuttama hapen puute tappoi tuhansia kaloja Lappajärven ja Evijärven välisessä Välijoessa heinäkuun alussa.

Seurantaa toteuttivat ELY-keskuksen ja kuntien viranomaiset sekä vapaaehtoiset tarkkailijat. Sinilevien esiintymistä seurattiin kesäkuun alusta syyskuun ensimmäiselle viikolle. Havainnot tallennettiin kaikille avoimeen Järviwiki-verkkopalveluun, josta havainnot olivat reaaliaikaisesti nähtävillä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää talven aikana voisiko virallisten levähavaintopaikkojen määrää lisätä esimerkiksi kuntien terveystarkastajien valvonnassa oleville uimarannoille. Järviwiki-palveluun voivat myös kansalaiset perustaa oman havaintopaikan esimerkiksi mökkijärven rannalle.

JÄTÄ KOMMENTTI