Hongisto ja Kulmala | Valiokunnan mielestä Suomen suden suojelustatusta on laskettava ja koirasusi on vieraslaji

0
"Tarha"susi (arkistokuva)

– Maa -ja metsätalousvaliokunta päätti muuttaa riistavahinkolakia äänestyksen jälkeen. Lain muutoksella on suuri merkitys suomalaisen suden ja koirasuden tulevaisuuteen, summaa valiokunnan varapuheenjohtaja, Kari Kulmala (Sin). – Olen erittäin tyytyväinen, että lakimuutoksella taataan myös poronhoitoalueen ulkopuolella tapahtuneiden petovahinkojen rahallinen korvaus  täysimääräisenä, sanoo kansanedustaja Reijo Hongisto (Sin).

Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto toimii viipymättä suden siirtämiseksi luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V. Suomen sudet kuuluvat alalajiin Canis lupus lupus, jonka euraasialaiseen levinneisyysalueeseen kuuluu kymmeniä tuhansia yksilöitä. Tämä laaja populaatio ei ole uhanalainen.

Lisäksi asiantuntijakuulemisen perusteella valiokunta katsoo, että koirasusi on vieraslaji, joka ei kuulu Suomen luontoon.

– Olen erittäin tyytyväinen, että lakimuutoksella taataan myös poronhoitoalueen ulkopuolella tapahtuneiden petovahinkojen rahallinen korvaus  täysimääräisenä. Viime vuosina pedot ovat aiheuttaneet noin 12 milj. euron vahingot, joita on kyetty korvaamaan vain 8,4 milj. edestä, näkee kansanedustaja Reijo Hongisto.

Susi Suomen luonnossa on vapaa suurpetoeläin.

Poronhoitoalueen ulkopuolella suurin vahinkojen aiheuttaja on susi. Valiokunta otti tiukan kannan suden suojelustatuksen muuttamiseen ja valiokunta edellyttääkin mietinnössään että valtioneuvosto toimii viipymättä suden siirtämiseksi luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V, jolloin vahinkoja aiheuttaneita susia voidaan poistaa nykyistä joustavammin. Valiokunta otti kantaa myös suden ja koiran risteymiin, jotka eivät valiokunnan mielestä kuulu luontoon.

– Perintötekijöistä tunnistettu risteymäyksilö poistetaan luonnosta hoitosuunnitelman mukaisesti Suomen Riistakeskuksen myöntämällä luvalla, Hongisto valaisee.

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI