Hongisto kysyy ministeriltä maahantulokiellon rikkojien seuraamuslinjasta

0
Kansanedustaja Reijo Hongisto

Kansanedustaja Reijo Hongisto haluaa kiristää maahantulokiellon rikkojien seuraamuskäytäntöä. Hongisto on jättänyt tänään asiasta kirjallisen kysymyksen. Hongisto kysyy ministeriltä: ” Aikooko asiasta vastuullinen ministeri ryhtyä toimenpiteisiin, joilla maahantulokiellon rikkojien yleistävänä pelotteena oleva sakkorangaistus muutettaisiin ehdottomaksi vankeudeksi?

Hongisto kertoo seuranneensa jo vuosia kuinka maasta karkotetut henkilöt palaavan maahamme yhä uudelleen ja uudelleen. Nykyinen sakkorangaistus ei näytä estävän taparikollisten ”paluukeikkailua” – varsinkin, kun kiinnijääntiriski on lähes olematon.
Maasta käännytyksen perusteena on yleensä ollut ulkomaalaisen täällä tekemä omaisuusrikos, josta on tuomittu korkeintaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen tai sakkoon. Maasta karkotetulta sakko on yleensä jäänyt maksamatta.

Viime vuosina maahantulokiellon rikkoneita on jäänyt kiinni keskimäärin noin 500 henkilöä vuosittain. Viranomaiset ovat tehneet havaintoja laivaliikenteen osalta, että maahantulokieltoa rikkoo ainakin 1000 henkilöä vuosittain. Nämä palaavat rikoksenuusijat jatkavat omaisuusrikosten tekoa Suomessa ja jokaisen keskimääräinen rikosmäärä on ollut 10 – 30 erillistä varkautta käyntikertaa kohden. Näin ollen heidän tekemien rikosten kokonaismäärä saattaa nousta jopa 15 000 omaisuusrikokseen vuoden aikana. Määrä aiheuttaa runsaasti ylimääräistä työtä poliisille ja vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöiden kasvavat korvaukset puolestaan aiheuttavat painetta nostaa vakuutusmaksuja ja vakuutusten omavastuuta. Rikoksen uhriksi joutuneille aiheutuu taloudellisten menetysten ohella monenlaista mielipahaa ja häiriötä, joita ei millään tavalla oteta huomioon vakuutuskorvausta maksettaessa. Puhumattakaan tilanteissa, joissa vakuutusturvaa ei ole.

Mikäli näiden maahantulokiellon rikkojien rangaistuskäytäntöä kiristettäisiin sellaiseksi, että siitä seuraisi aina muutaman kuukauden ehdoton vankeusrangaistus, niin se todennäköisesti estäisi varsin monen ”keikkarikollisen” saalistusmatkat Suomeen. Samaan lakimuutokseen voitaisiin sisällyttää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, jotka jäävät laittomasti maahan. Heitä suojelleita ”maanmiehiä” tulisi puolestaan rangaista vähintään sakolla.

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI