Hongisto on huolissaan sananvapauden toteutumisesta sähköisessä mediassa

0

Kansanedustaja Reijo Hongisto (ps) on 26.2. jättänyt valtioneuvoston vastattavaksi kirjallisen kysymyksen:

”Loukkaako viestintäpoliittisen ohjelman selonteossa mainittu pyrkimys kieltää kaupallinen viestintä lyhytaikaisilla toimiluvilla toimivilta radioasemilta perustuslain 12§:ssä mainittua sananvapautta tai lakia sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 460/2003, sekä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen sananvapauden Suomessa myös tulevaisuudessa?”

Hongisto pohjaa kysymyksensä sananvapauden rajoittamisesta valtioneuvoston eduskunnalle antamaan sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan, jossa todetaan että viestintäviraston lyhytaikaiseen, enintään kolme kuukautta kestävään toimintaan tarkoitetun tai toimiluvasta kokonaan vapautetun taajuuksien käytön tulisi erottua nykyistä selkeämmin vakinaiseen toimintaan tarkoitetusta käytöstä, jolloin muun muassa kaupallisten tiedotteiden esittäminen olisi kiellettyä.

-Ydinkysymys on siinä kuuluvatko kaupalliset tiedotteet eli mainokset sananvapauden piiriin,  pohtii Hongisto.

Monilla suurilla mediataloilla on käytössään pitkäaikaiset toimiluvat joilla mainostaminen on mahdollista. Toimintaansa aloittelevilla asemilla on monta kertaa käytössä näitä lyhytaikaisia toimilupia, joilla mainostaminen ja sitä kautta toiminnan pyörittämiseen kerättävien varojen hankinta olisi mahdotonta.

-Mikäli mainostaminen kielletään lyhytaikaisilla toimiluvilla syrjitään pieniä toimijoita, suurempien toimijoiden saadessa taloudellisen hyödyn. Tämä ei ole oikeudenmukaista, toteaa Hongisto

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI