Hongiston mielestä teitä on järkevää ryhtyä pikaisesti korjaamaan kun bitumin hinta on alhainen!

0

Valtio kerää autoilijoilta vuosittain veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin seitsemän miljardia ja tienpitoon palautuu siitä noin 0,8 miljardia euroa (v.2014). Autoilijat maksavat jo nyt aiheuttamansa kustannukset moninkertaisesti takaisin. Teiden kunnosta huolehtiminen olisi järkevää niin talouden, ympäristön kuin liikenneturvallisuudenkin kannalta.
Kansanedustaja Reijo Hongiston (PS) mielestä olemme säästäneet valtakunnan teiden kunnostuksesta ja päällystämisestä jo pitemmän aikaa. Tämän seurauksena tiestömme on ajautunut sellaiseen kuntoon että jotain korjaustoimia on pakko käynnistää, jotta vältytään vielä laajemmilta vaurioilta.

– Öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun seurauksena bitumin hinta on nyt alhaisin neljään vuoteen, joten nyt jos koskaan olisi oltava asialla ja hyödynnettävä kustannustehokkaasti tilanne. Kun talous kääntyy nousuun, nousee myös öljyn hinta jolloin teiden päällystäminen on nykyistä kalliimpaa, sanoo Hongisto.

– Tilanteeseen sopinee vanhan kalastajan sanonta: ”Joka tyvenen makaa – se tuulen soutaa”. Nyt on tyven, joten ensikesän päällystysurakoita laskettaessa keli kannattaisi huomioida, jottei veronmaksajien taas tarvitsisi soutaa tuulessa öljyn hinnan kohottamilla laineilla, murehtii Hongisto.

Alla kokonaisuudessaan Hongiston ministerin vastattavaksi jättämä kirjallinen kysymys:

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti päällystettyjen teidemme kehnosta kunnosta. Tuhannet tiekilometrit vaativat pikaista korjausta ja ainakin päällysteen uusimista. Pelkät urapaikkaukset eivät enää riitä. Valtaosa teistämme saataisiin kuntoon kevyellä korjauksella ja päällysteen uusimisella ja näin vältyttäisiin teiden runkojen pettämisiltä. Jos tien runko pettää, korjaus on suoritettava välittömästi ja kustannukset ovat huomattavasti kalliimmat kuin pelkän päällystämisen osalta.

Päällystämisessä tarvittavan bitumin hinta vaikuttaa noin 30 – 40 % päällystämisen kokonaishintaan. Bitumin hinta puolestaan on suoraan verrannollinen öljyn hintaan. Öljyn maailmanmarkkinahinta on viime kuukausina laskenut ja samalla tavalla on käynyt myös bitumin hinnalle, vaikkakin bitumi laskee hieman viiveellä öljyn hintaan verrattuna. Kuitenkin on selvästi todettu, että bitumin hinta ei ole ollut tällä tasolla moneen vuoteen.

Valtion taloudellinen tilanne huomioiden olisi järkevää hyödyntää nyt alhaalla oleva öljyn maailmanmarkkinahinta ja päällystää ja korjata tulevana kesänä tiestöämme mahdollisimman paljon. Jos jätämme nyt tilaisuutemme käyttämättä ja odotamme teiden perinpohjaista rapautumista, joudumme kuitenkin korjaamaan tiestöämme myöhemmin ja silloin öljyn hinta voi olla huomattavasti korkeampi, samoin kuin korjaamiseen käytettävän rahan korkokin.

Teiden päällystystyöt toisivat myös kipeästi kaivattuja työpaikkoja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus hyödyntää öljyn viimeaikaisen hinnan laskun lisäämällä jo tulevana kesänä teiden päällystystöitä?

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2015

Reijo Hongisto /ps

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI