Huhtikuun tulvista on siirrytty paikoin ennätyksellisen alhaisiin vedenkorkeuksiin

0
Kurejoki on osa Ähtävänjoen vesistöä (JK/K-Media)

Toukokuu on ollut poikkeuksellisen lämmin ja vähäsateinen. Lähes koko maassa on kertynyt sadetta korkeintaan 30 mm.  Maaperä on kuivunut ajankohtaan nähden poikkeuksellisen kuivaksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella vesistöjen virtaamat ja vedenkorkeudet ovat juuri tällä hetkellä alhaisia ja paikoin jopa ennätyksellisen alhaisia.

Kuortaneenjärven pinta laski lähes kolme metriä

Osalla alueen järvistä vedenpinta on selvästikin tavanomaista matalammalla, osassa järvistä puolestaan normaalilla kesätasolla. Esimerkiksi Kuortaneenjärvellä vedenkorkeus on laskenut lähes kolme metriä huhtikuun lopun tulvanaikaisesta tasosta ja on nyt noin 15 cm säännöstelyluvan mukaista kesän tavoitetasoa alempana. Myös Alajärven ja Kätkänjärven vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhaalla. Säännöstellyistä järvistä juoksutetaan vettä tällä hetkellä pääasiassa luvanmukaisen minimijuoksutuksen mukaisesti.

Lapuanjoella Kepon havaintopisteessä vedenkorkeus on puolisen metriä alle ajankohdan keskiarvon. Kyrönjoen Nikkolassa vesi on laskenut tulvahuipusta lähes neljä metriä ja on nyt reilut 20 cm normaalia alempana. Kyrönjoen alaosalla Skatilassa nykyinen virtaama (6,5 m3/s) on enää alle 2 % kevään tulvatasosta (noin 400 m3/s).  Perhonjoella Tunkkarissa virtama on laskenut tulva-ajan 90 m3/s tasolta ollen tällä hetkellä alle 5 m3/s.

Lähipäivien sääennusteissa sademäärät ovat vähäisiä.  Pienet sademäärät eivät juurikaan vaikuta vesistöjen virtaamiin, koska vesi imeytyy ensin kuivaan maaperään ja vasta maavarastojen täytyttyä sitä riittää valuntana vesistöihin.  Mikäli kuivuus jatkuu, niin se alkaa haitata virkistyskäytön ja kasteluveden oton lisäksi paikoin myös jokien ja järvien vesieliöitä. Kuivuuden haittavaikutukset näkyvät ensimmäisinä ojissa ja puroissa.

JÄTÄ KOMMENTTI