Huumausainerikokset lisääntyneet merkittävästi Etelä-Pohjanmaalla

0

Henkilökunnan vähentäminen ja rikostapausten lisääntyminen on poliisin mielestä huolestuttava yhtälö valtakunnassa.
Merkille pantavaa on myös kiinniotettujen rattijuoppojen määrän lisääntyminen.
Etelä-Pohjanmaan poliisille ilmoitettiin yli 29000 rikosta eli yli 1200 tapausta enemmän kuin vuosi sitten.
Etelä-Pohjanmaan poliisi julkisti vuosikatsauksensa vuodelta 2011, jossa vertauskohtana käytetään vuosien 2010-2009 vastaavanlaisia tilastoja.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä kasvoi viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna runsaat 4,3 prosenttia eli 1225 rikoksen verran. Vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan poliisin tietoon tuli kaikkiaan 29170 rikosta.

Rikoslakirikosten määrä kasvoi noin 1,5 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna. Liikennerikoksilla vähennettyjen rikoslakirikosten määrä kasvoi vielä enemmän eli yli 4,5 prosenttia. Erityisesti ovat kasvaneet pahoinpitelyrikokset ja huumausainerikokset.

Koko maan osalta rikosten selvitystaso heikkeni, mutta Etelä-Pohjanmaalla kyettiin jälleen vuonna 2011 selvittämään rikokset parhaiten koko maassa muihin poliisilaitoksiin verrattuna.

Omaisuusrikoksissa hieman kasvua

Omaisuusrikollisuus on jo useamman vuoden aikana tasaisesti vähentynyt. Viime vuonna tämä rikollisuuden laji kääntyi kasvuun koko maassa ja myös Etelä-Pohjanmaan alueella. Luvatta tunkeutuen tehdyissä varkauksissa kasvua on asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneissa teoissa. Maassamme ja myös Etelä-Pohjanmaan alueella liikkui viime vuoden puolella ulkomaisia liigoja, jotka tekivät niin sanottuja Hit And Run tyyppisiä asuntomurtosarjoja.

Pahoinpitelyrikosten määrä kääntyi jälleen kasvuun

Etelä-Pohjanmaan alueella pahoinpitelyrikokset ovat lisääntyneet 2000 luvun alusta alkaen joka vuosi. Vuonna 2010 tapaukset ilahduttavasti vähenivät. Vuosi 2011 toi kuitenkin tullessaan uuden kasvun tässä rikoslajissa. Kun vuonna 2010 poliisin tietoon tuli 878 pahoinpitelyrikosta kasvoi määrä vuonna 2011 981:een eli lisäystä oli vajaat 12 %.

Vuoden 2011 alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka johdosta perhe- ja lähisuhteessa tapahtuneet, alle 18-vuotiaaseen sekä työtehtäväänsä hoitavaan kohdistuneet lievät pahoinpitelyt muuttuivat virallisen syytteen alaisiksi. Muutos on johtanut siihen, että em. rikokset kirjautuvat entistä useammin. Poliisilaitoksen alueella vuonna 2011 perheväkivallaksi luokiteltuja juttuja oli 154, kun vuonna 2010 niitä oli 130, joten kasvua kertyi 18%.
Ilmiö on valtakunnallinen, koska koko maassa pahoinpitelyrikosten kasvu oli yli 20%.

Huumausainerikoksissa merkittävä kasvu

Viimeisen kolmen vuoden aikana huumausainerikosten määrä on systemaattisesti lisääntynyt. Huumausainerikollisuudessa on pääosin kyse piilorikollisuudesta eli poliisi joko vihjeiden tai omien tutkimusten kautta pyrkii paljastamaan huumausaineiden käyttäjiä ja myyjiä. Huumausaineiden viljely on ilmiönä nostanut päätään viime vuosina.

Etelä-Pohjanmaan poliisin tietoon tuli vuonna 2011 492 huumausainerikosta eli 72 tapausta enemmän kuin vuonna 2010.

Etelä-Pohjanmaalla poliisin hälytystehtävien kokonaismäärä hieman laskussa

Poliisin tehtävien kokonaismäärä vuonna 2011 säilyi lähes vuoden 2010 tasolla. Poliisitehtävien kokonaismäärä nousi vain vajaan prosentin (0,91 %). Toisaalta kiireellisyysluokaltaan A ja B -tasojen hälytykset vähenivät 1,77 % edellisestä vuodesta.

Poliisin hälytystehtävien kokonaismäärä Etelä-Pohjanmaalla laski edellisestä vuodesta 5,76 %. Eniten vähenivät hengen ja terveyden (- 6,01 %) sekä omaisuuden suojaan (-3,54 %) liittyvät tehtävät. Toisaalta häiriökäyttäytymiseen ja ilkivaltaan liittyvien tehtävien määrä kasvoi 11,12 % Etelä-Pohjanmaan poliisin toiminta-alueella.

Hälytystehtävien toimintavalmiusaika pysyi tavoitteiden rajoissa

Etelä-Pohjanmaan poliisin toimintavalmiusajat ovat edelliseen vuoteen nähden pysyneet asetetun muutostason +/- 2 % puitteissa. Toimintavalmiuden keskiarvo vuonna 2011 oli 20,4 minuuttia eli asetetusta tavoitteesta jäätiin vain 0,4 min.

Tarkasteltaessa keskimääräisiä toimintavalmiusaikoja kuukausittain, voidaan todeta, että kiireiseen kesäaikaan toimintavalmiusajat venyvät ja toisaalta rauhalliseen talviaikaan lomakauden ulkopuolella poliisi ehtii tapahtumapaikalle nopeammin.

Suurimmat poliisin haasteet Etelä-Pohjanmaan alueen toimintavalmiusajoissa liittyvät pitkiin ajoetäisyyksiin maakunnan reuna-alueilla.

Rattijuoppojen määrä on jälleen kasvussa Etelä-Pohjanmaan alueella

Huolestuttava havainto on, että kiinni jääneiden rattijuoppojen määrä vuonna 2011 on 13,90 % edellistä vuotta suurempi. Törkeät rattijuopumukset sen sijaan ovat pysyneet miltei vuoden 2010 tasolla, kun kasvua niiden kohdalla oli vain 1,54 %. Rattijuoppojen kokonaismäärä 2011 on kuitenkin edelleen selvästi vuonna 2009 kiinni jääneiden rattijuoppojen määrää alempi.

Liikennerikkomuksia Etelä-Pohjanmaan alueella kirjattiin viime vuonna 8,64 % enemmän kuin edellisenä tarkasteluvuotena. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia Etelä-Pohjanmaan poliisi käsitteli 11,36 % edellistä vuotta enempi. Törkeiden liikenteenvaarantamisten lisääntyminen viittaa asenteiden löystymiseen tieliikenteessä ja antaa poliisille aihetta kiristää liikennevalvontaa tulevaisuudessa.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI