HyväEP | Aluehallitus käsitteli perhehoidon palkkioita sekä hoitotyön kehittämistä

0

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 14.11. ja sitä jatkettiin 15.11.

Aluehallitus hyväksyi lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeen. Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa hänen oman kotinsa ulkopuolella. Perhehoito on lapsen ensisijainen sijoitusmuoto. Perhehoitajalle maksetaan tehtävän hoitamisesta hoitopalkkio.

Perhehoitajille maksettavien palkkioiden määrästä äänestettiin. Äänin 8–5 hyväksytyksi tuli esitys, jossa perhehoitajille maksettavat palkkioluokat olivat pohjaesitystä korkeammat kahden matalimman palkkioluokan kohdalla. Uudet palkkioluokat (1660,0; 2076,04; 2127,95 ja 2409,36 euroa) tulevat käyttöön palvelutarpeen arvioinnin jälkeen.

Aluehallitus käsitteli hoitotyön johtamista ja kehittämistä sekä hyväksyi urapolkumallin ja suunnitelman asiantuntijahoitajarakenteesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Yhtenäisten urapolkujen ja asiantuntijahoitajarakenteen tavoitteena on lisätä hoitotyön veto- ja pitovoimaa ja helpottaa työvoiman liikkuvuutta. Henkilöstölle malli tarjoaa aiempaa selkeämpiä mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Potilaalle malli tuo hyötyjä palvelujen laajentumisena ja joustavuuden lisääntymisenä.

Urapolkumallin kehitystyötä jatketaan sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti, yhteistyössä Sisä-Suomen yhteistyöalueen kanssa (Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet).

Hyvinvointialue on neuvotellut kuntien kanssa tilojen vuokraamisesta hyvinvointialueen palveluiden järjestämiseksi. Aluehallitus totesi, että olemassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. Sellaisiin tiloihin, joista ei ole olemassa siirtyvää vuokrasopimusta, tehdään vuokra-asetuksen mukaiset vuokrasopimukset.

Lisäksi aluehallitus käsitteli hallintosäännön ja organisaatiorakenteen tarkennuksia sekä hyväksyi hankintavaltuudet ja -ohjeen.


 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI