Hyvinvointipalvelut tuotetaan yhteistyöllä

0
Johtaja Harri Jaskari, Suomen Yrittäjistä ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi.

Hyvinvointialue haluaa vahvistaa yhteistä sitoutumista ja luottamusta. Hyvinvointialueen palvelut tuotetaan yhteistyöllä.

Eilen Seinäjoella, Framissa järjestetyssä tilaisudessa kohtasivat Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ja Hyvinvointialueen edustajat ja kiinnostuneet yhteisessä tiedotustilaisuudessa

 

Framilla eilen pidetty Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ja Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa tilaisuus keräsi paljon osallistujia

Etelä-Pohjanmaalla yrittäjät on otettu hyvinvointialueen valmisteluun mukaan, ehkä jopa vahvemmin kuin muissa maakunnissa. Lisäksi maakunnallisessa vertailussa Etelä-Pohjanyrittäjätmaan aluevaltuutetuista on eniten yrittäjiä.

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut alueensa asukkaille. Järjestämisvastuu ei ole silti yhtä kuin tuottamisvastuu. Hyvinvointialueen oman palvelutuotannon lisäksi lakisääteisten palveluiden toteutumiseksi tarvitaan mukaan yksityiset palveluntuottajat, yritykset ja järjestöt. Ostopalveluita tarvitaan myös jatkossa.

” Pidämme molemminpuolista vuoropuhelua alueen toimijoiden kanssa tärkeänä, sillä  nyt on oikea aika vaikuttaa palvelujen tuottamisen tapoihin hyvinvointialueella”, kommentoi muutosjohtaja Tanja Penninkangas.”

”Me toivomme, että strategiassa otetaan tasavertaisesti käyttöön yritysten ja kolmannen sektorin resurssit, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.” yrittäjien viestiä päättäjille toi Suomen Yrittäjistä johtaja Harri Jaskari

Vuoden alusta kunnat eivät enää kilpaile keskenään yksityisten palveluntuottajien palveluista, vaan tilaajana on yksi iso toimija – hyvinvointialue. Yhteisen hallinnon kautta palveluita ja resursseja on myös mahdollisuus liikutella hyvinvointialueen yksiköiden kesken. Tavoitteena on saada joitakin palveluita turvattua näin paremmin lähipalveluina tai etäpalveluina ja joitakin palveluita voi olla osaamisenkin osalta tarpeen keskittää. Asiakas voi hyödyntää palveluita laajemmalla alueella ilman kuntarajoja hyvinvointialueen sisällä.

Palveluiden ja osaavien ammattilaisten turvaaminen koko maakuntaan on tärkeää ja siihen tarvitaan suunnittelua ja toimenpiteitä, joista käydään keskustelua osana valmisteilla olevaa hyvinvointistrategiaa. Yrittäjien, järjestöjen, kuntien ja osaamiskeskusten kanssa tehtävää yhdyspintatyötä varten on luotu rakenteita, jotka varmistavat yhteisen työskentelyn ja vuoropuhelun jo valmisteluvaiheessa strategiaa tehdessä.

Kansallisen ohjelman mukaisia tehtäväkokonaisuuksia edistää yhdyspintajaosto, jonka alla toimii eri toimijatahoista koottuja työryhmiä.

Informaatiota oli tarjolla.

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustotyön käynnistyessä alkoi myös luottamushenkilöistä koostuvien lautakuntien työskentely. Yksi hyvinvointialueen toimielimistä on yhdyspintojen sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta. Lautakunta vastaa osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä alueen kuntien, muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa sekä ottaa kantaa myös hankintastrategian laadintaan.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI