Ilmastonmuutos ja lämpenevät talvet tuovat haasteita ja vaikeuttavat maanteiden talvihoitoa

0

Sääolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi aiemmista vuosikymmenistä. Talviset kelit alkavat myöhemmin ja kestävät lyhemmän aikaa. Ilmiön vaikutukset näkyvät laajalti muun muassa Keski- ja Itä-Suomessa.

Talvihoitotoimenpiteiden kannalta hankalimpia kelejä ovat sellaiset, joissa lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Tilannetta pahentaa lauhtumisen aikainen runsas lumisade, joka voi muuttua alijäähtyneeksi vesisateeksi. Lumen ja sohjon poisto vie aikansa, eikä liukkautta voi näissä tilanteissa torjua ennakoivasti.

Liukkaudentorjuntatoimenpiteiden jälkeenkin vesisateen jatkuminen voi huuhtoa suolan tai hiekan tieltä, jolloin kylmään tienpintaan saattaa muodostua liikenneturvallisuuden kannalta vaarallinen jääkerros.

– Tällaiset nopeat sään vaihtelut ovat yleistyneet ja niitä voi esiintyä läpi talven. Varsinkin Keski-Suomessa ilmiötä on ollut alkutalvesta, eikä onnettomuuksiltakaan olla vältytty. ELY-keskus on reagoinut tilanteeseen käymällä keskusteluja urakoitsijoiden kanssa siitä, miten jatkossa näissä tilanteissa voitaisiin toimia paremmin, toteaa kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Vaihtelevien kelien lisäksi kunnossapidon haasteena on monin paikoin myös päällystettyjen teiden heikko kunto. Lisärahoituksella päällysteiden kuntoa voidaan lähivuosien aikana parantaa.

Kuljettajien on syytä noudattaa varovaisuutta vaihtuvissa keliolosuhteissa

Tienkäyttäjien on hyvä muistaa, että talvihoidolla ei pystytä saavuttamaan kesäkelejä kaikissa olosuhteissa edes pääteillä. Talvihoidolla turvataan teiden liikennöinti kaikilla teillä. Pääteillä pyritään ennakoitavaan ja häiriöttömään liikenteeseen.  Ajonopeus tulee kuitenkin sovittaa aina vallitsevien kelien mukaan. On normaalia, että liukkautta saattaa esiintyä ajoittain ja ajoaika voi pidentyä. Talvikeleillä kannattaakin varata suosiolla reilummin aikaa matkantekoon.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI