JÄRVI-POHJANMAA | Alajärven terveyskeskukseen mahdollisimman pikaisesti peruskorjaus ja laajennus!

4
(Arkistokuva)
Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta esittää Alajärven kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Alajärven terveyskeskuksessa toteutetaan mahdollisimman pian peruskorjaus ja laajennus tilojen muuttamiseksi perusturvan toimintoja vastaavaksi ja henkilöstölle terveelliseksi työympäristöksi.

Alajärven terveyskeskus koostuu usealla eri aikakaudella tehdyistä rakennuksista. Vanhin osa, suojeltu Alvar Aallon suunnittelema rakennus on rakennettu 1920-30 luvuilla, terveyskeskus ja vuodeosasto 1970- luvulla, asumisyksiköt 1990-luvulla ja vuodeosaston laajennus 2000-luvulla.

Sisäilmahanke paljasti laajan peruskorjaustarpeen

Vuosina 2011 -2012 toteutettiin ns. sisäilmahanke työsuojelurahaston tuella. Tavoitteena oli luoda menettelytavat hallita ja systematisoida rakennusten sisäympäristölle asetettujen vaatimusten yhteensovittamista korjausrakentamisen määrittelyssä, suunnittelussa ja toteutuksessa, tuloksena terveelliset ja turvalliset toimitilat. Hankkeen taustalla oli henkilökunnan oireilun lisäksi rakennusten kuntoon ja talotekniikan toimivuuteen liittyvät ongelmat. Terveyskeskusrakennuksen monimuotoisuus ja eri aikakausien rakenneosien toimivuus sekä sisäympäristön toiminnallisuuden varmistaminen olivat hankkeen keskiössä.

Hanke toteutettiin kolmena kenttävaiheena, jonka aikana ilmeni runsas peruskorjaustarve. Kenttävaiheen mittauksissa ja selvityksissä tuli esille sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä ilmanvaihtojärjestelmien toimivuudessa ja rakenteiden tiiviydessä.

Kenttävaiheiden aikana nousi esiin myös Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuuden peruskorjaustarpeet. Varsinainen korjausrakentaminen päätettiin kuitenkin irrottaa sisäympäristöhankkeesta, sillä suojellun, Alvar Aallon 1920-luvulla suunnitelman sairaalarakennuksen suunnittelu- ja korjausprojektit tulisivat kestämään vuosia.

Lisäksi perusturvan johtoryhmä on linjannut tilatarpeita, joissa on määritelty toiminnoittain, mitkä toiminnot tulisi ehdottomasti olla terveyskeskuksessa, mitkä olisi toiminnallisuuden kannalta hyvä olla terveyskeskuksessa ja mitkä toiminnot voivat sijaita muualla. Tilojen toiminnallisuuden ja terveellisyyden parantamiseksi tarvitaan Alajärven kaupungin investointisuunnitelmaan 2014 -2016 määrärahavarausta peruskorjauksen ja mahdollisen laajennuksen toteuttamiseksi.

Tekninen lautakunta on nimennyt Alajärven terveyskeskuksen peruskorjauksen suunnittelutyöryhmän, johon perusturvalautakunta on nimennyt omat edustajansa.

Herranen lounas maaliskuu700x

4 KOMMENTTIA

  1. Mikä ettei ne toiminnot joiden ei ole välttämätöntä olla tk:n yhteydessä voisi siirtää Lehtimäen kylän upeaan,tyhjään virastotaloon? Siellä olisi tilaa valmiiksi rakennettuna.

  2. Kyllä tulee kaupunkilaisille kalliiksi nuo Aallon puolimädät talorotiskot. Tulis edes salama ja polttais

  3. Miten niin tarvitaan vielä Alajärven terveyskeskuksen remontti ja mahdollinen laajennus? Seuraavassa uutisessa onkin jo valitusvirsi siitä, että lääkäreitä ei ole tarpeeksi. Minun ja usean muun henkilön mielestä tämä ei ole muuta kuin perusturvalautakunnan profiilinnostoyritys. Annetaan mielikuva, että meitä tarvitaan, eikä missään tapauksessa tajuta, että terveydenhoitomenoja voidaan pienentää satsaamalla liikuntapalveluihin. Se riittää, että terveyskeskuksen ilmastointi hoidetaan jossain vaiheessa kuntoon. Muuten loppuu rahat koko kaupungista.

JÄTÄ KOMMENTTI