Järvi-Pohjanmaa | Hoivakoti Apila Soinissa ja Palvelukoti Helmiina Alajärvellä muutetaan vanhusten tukiasunnoiksi

0
Soinin Hoivakoti Apila ja Alajärven Palvelukoti Helmiina toimivat kotihoidon alaisuudessa olevina palveluasumis-yksikköinä. Koska asukkaiden toimintakyky on muuttunut, on nämä palvelukodit tarkoitus muuttaa niin sanotuiksi tukiasunnoiksi 1.1. 2015 alaken. Tukiasunnoiksi muuttaminen on osa vanhuspalveluiden rakenteellista muutosta vuodelle 2015.

Ikääntyneiden asiakkaiden hoiva toteutetaan tällä hetkellä kotihoidon henkilökunnan toimesta aamu- ja iltavuoroissa tehtävänä hoivatyönä. Toimintamalli on vienyt kotihoidon henkilökunnan resursseista yhteensä kuuden työntekijän työpanoksen.

Asukkaiden hoitoisuus ja toimintakyky eivät kuitenkaan myöskään tällä hetkellä edellytä päivä- ja ilta-aikaista jatkuvaa tarkkailua ja valvontaa. Palvelukodeissa ei ole yövalvontaa, vaan turvapuhelinhälytyksiin ovat vastanneet Soinissa Kotivaaran työntekijät ja Lehtimäellä Wilhelmiinan työntekijät.

Apila on aloittanut toimintansa 1.7.2010 ja Helmiina 13.4.2013.

Koska asukkaiden toimintakyky on muuttunut, on mahdollista muuttaa palvelukodit tukiasunnoiksi, joihin kotihoito kuitenkin edelleen antaa hoito- ja palvelu-suunnitelman mukaisesti asiakkaan tarvitsemaa hoivaa.

Tukiasunnoksi muuttaminen on osa vanhuspalveluiden rakenteellista muutosta vuodelle 2015.

Asiakasmaksut määräytyvät perusturvalautakunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. Perus- ja ateriamaksu peritään tehostetun palveluasumistaksan mukaisesti, jotta asukas saa jatkossakin täyden palvelun.

Yöaikaan turvapuhelinhälytyksiin vastaa Soinin Kotivaaran työntekijät edelleen. Helmiinan yöaikaisiin turvahälytyksiin on suunniteltu vastattavan siten, että turvahälytykseen vastaa ensin yöhoitaja, koska useissa tapauksissa asia hoituu myös puhelimitse. Lehtimäen Ensivasteen kanssa on käyty neuvottelu 11.12.2014, jolloin he ilmoittivat purkavansa sopimuksen turvapuhelinkäyntien osalta. Irtisanomisaika on 6kk, jonka aikana Pelastuslaitos laskuttaa perusturvalta 100 euroa ensivastekäynniltä. Kevään 2015 aikana tulee sopia uudesta yöaikaisesta turvapuhelinpalvelukäytänteestä.

Toimintamallin muutoksen myötä Hoivakoti Apila muutta nimensä Tukiasunto Apilaksi ja Palvelukoti Helmiina Tukiasunto Helmiinaksi 1.1.2015 alkaen. Asiakkaiden sijoittelussa huomioidaan jatkossa toiminnan muutos.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI