JÄRVI-POHJANMAA | Kyläkoulut keskiössä – uusia rooleja haetaan käynnistetyllä monipalvelukeskus hankkeella

1
Luoma-ahon teollisuusaluetta laajennetaan ja kaavoitetaan. (Ilmakuva: Henry Joensuu)
Teollisuuspuisto ja kylä Alajärven Luoma-aholla "linnun silmin" (Kuva: Henry Joensuu) Kuva suurenee klikkaamalla sitä!

Pilottikohteena ”monipalvelukeskus teollisuuspuiston kupeessa”.

Monipalvelukeskus-hankkeen tavoitteena on uusien palvelutuotantotapojen ja tilojen sekä yhteistyön kehittäminen ja mallintaminen paikalliseen kumppanuuteen perustuen sekä luoda uusi kustannustehokas toimintamalli lähipalveluiden tuottamiseen. Pilottialueena toimii Luoma-ahon kylä Alajärvellä.

Järvi-Pohjanmaan sivistystoimen mukaan yleisellä tasolla toiminta tähtää maaseudun elinvoiman ja asukkaiden elämänlaadun parantamiseen. Hanke lisää kylien välistä ja kylien ja kuntien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä kylien, lähidemokratian ja lähipalveluiden kehittämisessä.

Kyläkouluille uusia rooleja

Etsimme yhteistyössä kaupungin, alueen yritysten ja kyläyhdistyksen kanssa innovatiivisella tavalla kyläkouluille uusia rooleja. Ajatuksena on, että palvelut ja niiden edellyttämät tilaratkaisut järjestetään elinkaariajattelun ja elämänkaariajattelun mukaisesti kokonaisvaltaiseen palvelutarpeeseen perustuen. Tavoitteena on löytää julkista sektoria, paikallisia yrityksiä, kyliä ja yhdistyksiä palveleva toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas pilottiratkaisu monipalvelukeskuksen toteuttamiseen. Pilottialueena toimii Luoma-ahon kylä Alajärvellä. Toimintamallia voidaan jatkossa hyödyntää muuallakin.

Kaikilla mahdollisuus osallistua

Alueen asukkailla on todellinen mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Siirrytään kohti alueperustaista, alueen omiin vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä, joka mahdollistaa paikallisen tietotaidon hyödyntämisen ja kylien elinvoimaisuuden kasvun. Soteuudistus tuo merkittävän muutoksen kunnan palvelutuotantotehtävään ja siihen, mikä tulee olemaan kunnan rooli jatkossa. Myös tähän kysymykseen haetaan yhdenlaista vastausta.

.

Monipalvelukeskuksesta on tehty esiselvitys Seinäjoen yliopistokeskuksen Tikkahankkeessa viime syksynä. Rakennuksen suunnittelussa on aloitettu yhteistyö Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Hankkeen aikana on tarkoitus tutustua myös muualla toimiviin kyläpalvelukeskuksiin kuten Keski-Pohjanmaalla, Kannuksessa Eskolan kylässä toimivaan Eskolan kyläpalvelu -osakeyhtiöön ja Palveleva Yhteisö -hankkeeseen, joka tuottaa useita kylän tarvitsemia palveluja.

Kymmenen kuukautta kestävän projektin toimenpiteinä toteutetaan kaikille avoimia seminaareja elinkaari- ja elämänkaarimallin mukaisesta suunnittelusta. Tutustutaan toiminnassa oleviin monipalvelukeskuksiin ja saadaan tietoa kustannuksista eri palvelutuotantomallin mukaisissa vaihtoehdoissa. Hankkeen virallinen nimi on  ”Yhteistyön mallintaminen: Pilottikohteena monipalvelukeskus teollisuuspuiston kupeessa” ja sen toteutusaika on 15.8.2016–12.6.2017.

Hanke rahoitetaan Aisaparin Leader -ohjelmasta.

Herranen lounas maaliskuu700x

1 KOMMENTTI

  1. Jos tavoitteena on kylän elinvoimaisuuden lisääminen, niin 10 kuukauden mitttainen projekti Luoma-aholla on aivan liian lyhyt aika tavoitteeseen nähden. Pitää olla useampivuotinen esim. 3 – 4 vuotta kestävä projekti, jolloin nähdään, onko kyläkouluille saatavissa sopivaa roolia monipalvelukeskuksena. Ajatus itsessään on hyvä, mutta täsmentymättömänä se on rahojen tuhlaamista ilman uskottavia tuloksia.

JÄTÄ KOMMENTTI