JÄRVI-POHJANMAAN maaseututoimi |  Maatalous ja korona 

0

Yhteiskunnan kannalta kriittiseksi tuotannoksi on määritelty alkutuotanto ja koko elintarvikehuolto. Tuleva kasvukausi näyttää, pystymmekö täyttämään huoltovarmuuden ja tuotannon jatkuvuuden edellyttämällä tavalla. Kasvukauden alku on jo lähellä, joten aikaa ei ole tuhlattavaksi, sanoo Alajärven kaupungin ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

Maatiloille on voimassa lähes samat ohjeet kuin muillekin, eli suojautua ohjeiden mukaisesti sekä on syytä rajoittaa vieraiden käynnit vain välttämättömiin. Vierailijoita voivat olla lomittaja, eläinlääkäri, seminologi tai urakoitsija. Lisäksi kotieläintiloja on ohjeistettu miettimään vaihtoehtoja siihen, että kuka hoitaa eläimet. Mahdollisessa sairaustapauksessa kotieläinten hoidon järjestäminen omalla varahenkilöjärjestelmällä on tärkeää, sillä lomitusjärjestelmä ei voi varmuudella vastata tarpeeseen tässä poikkeustilanteessa. Lisäksi eläinten hoito- ja ruokintaohjeiden tulee olla ajan tasalla ja helposti löydettävissä sekä ymmärrettävissä. Samansuuntainen ohjeistus on annettu myös kasvinviljelytiloille. 

Ennakoitavissa on, että poikkeustilanne jatkuu ja aiheuttaa ongelmia alkutuotannolle ja koko elintarvikehuollolle. Ruokaverkostojen toimijat eivät ole kaikilta osin varautuneet poikkeustilanteeseen, joten joitakin ongelmia on jo ollut ja todennäköisesti tulee olemaan. Vaikka tarvikkeita olisi saatavilla, niin toimituksissa voi tulla viiveitä. Kotieläintiloille tärkeitä ovat rehut, ravinteet ja tarvikkeet. Viljelyn kannalta on varmistettava, että koneille on polttoainetta ja varaosia, kylvöille lannoitteet, siemenet ja kasvinsuojeluaineet ja sadonkorjuuseen ainakin alkukesän osalta säilöntäaineet, muovit ja verkot. 

Vielä on mahdollista miettiä huoltovarmuuden kannalta tärkeiden valkuais- ja öljykasvien viljelymahdollisuutta. 

Tukihaun osalta tukihakemus on hyvä jättää aikaisessa vaiheessa. Tukihakemuksen voi jättää 27.4. lähtien sähköisesti VIPU-palvelussa. Aikaisella hakemuksen jättämisellä varmistat sen, että sinun tai hakemuksen tekijän sairastuminen ei vaaranna tukien hakemista. Hakemusta voi tarvittaessa muuttaa 15.6. asti. Jatkoaikaa hakuun ei ole luvattu, ettei maksatus viivästy. Suosittelemme, että jokaisella tilalla on vähintään kaksi valtuutettua Vipu-palvelujen käyttäjää. Uuden käyttäjän tilalle voi valtuuttaa Vipu-palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä kunnan maataloustoimistoon.

Nyt kannattaa tehdä kaikki tehtävissä olevat tukihakuun liittyvät toimet käyttämällä sähköisiä menetelmiä. 

Maatiloilla tarvitaan kausityövoimaa ja siihen on olemassa useita toimia meneillään. Parasta on, että työntekijät löytyvät läheltä. Alueemme yrityksistä on henkilöstöä lomautettuna, joten heille olisi ensiarvoisen tärkeää saada töitä. Toinen tärkeä työllistettävä ryhmä ovat nuoret. Esimerkiksi Alajärven kaupunki maksaa tukea 15–22-vuotiaasta nuoresta Alajärvellä toimiville yrityksille, yhdistyksille tai yksityisille työnantajille. 

Pidetään myös huoli, että tuemme paikallista alkutuotantoa ja yritystoimintaa omilla valinnoillamme. Huoltovarmuuden, ruokaturvan ja paikallisen yritystoiminnan merkityksen huomaa viimeistään poikkeusoloissa. 


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI