Järvi-Pohjanmaan neuvosto istuu päättämään kehitysvammaisten asumisyksikön rakentamista Alajärvelle

0
Syksyinen perinnemaisema Järvi-Pohjanmaalta (Lukijakuva)
Kehitysvammaisten asumispalvelujen lisäämisestä on tehty valtuustoaloite Alajärven kaupungille 18.2.2014. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on kartoitettu vuonna 2011 kehitysvammaisten asumisen tarvetta Asumis-palvelusäätiö Aspan toimesta. Kartoitusten mukaan tämänhetkiset kehitysvammaisten asumispalvelut eivät ole riittäviä.

Tulevaisuudessa on kyettävä tarjoamaan palveluja, jotka kattavat koko yhteistoiminta-alueella asuvien kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen tarpeet tasapuolisesti ja riittävän yksilöllisesti. Muuttamisen tarpeisiin on varauduttava ennalta, sillä lähivuosina uusia asumisen järjestelyjä tarvitaan omaisten luota pois muuttaville kehitysvammaisille, joilla tukipalvelujen tarve on kasvamassa. Tarvitaan myös ryhmämuotoista asumista niille kehitysvammaisille, joilla tuen ja avun tarve on suuri. Asumissuunnittelun lähtökohdiksi tulee ottaa muuttajien yksilölliset avun ja tuen tarpeet, omat toiveet sekä avunsaantimahdollisuudet vuorokauden eri aikoina.

Valtioneuvosto on tehnyt 21.1.2010 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010–2015. Ohjelman tavoitteena on vuosina 2010–2015 vähentää laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti sekä mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja sekä tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea.

Nouseeko Alajärven Pappilantielle kokonaan uusi asumisyksikkö ?

Kartoitusten perusteella nähdään tarpeelliseksi suunnitella ryhmämuotoinen tuettu ja ohjattu asumisyksikkö, jossa on 10 yhden hengen huonetta (n. 20 m2) sekä yhteiset keittiö- ja oleskelutilat. Asumisyksikön yhteyteen tulee rakentaa 2 tukiasuntoa (n. 35 m2) vähemmän tukea tarvitseville kehitysvammaisille.

Alajärven kaupungille tehdyn valtuustoaloitteen lisäksi perusturvalautakunta esittää Alajärven kaupunginhallitukselle, Soinin ja Vimpelin kunnanhallituksille ja edelleen valtuustoille, että kehitysvammaisten asumisyksikön suunnittelu aloitetaan syksyllä 2014.

Kehitysvammaisten asumisyksikön suunnitteluun on mahdollista saada TEKES:n julkisten innovatiivisten hankintojen suunnitteluavustusta 50 %, jolloin tuki kohdentuu rakennettavan yksikön suunnitteluun, uusiin teknisiin, ICT-alan ja energian käyttöön liittyviin ratkaisuihin. Lisäksi Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA myöntää vammaisten asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla pyritään lisäämään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Aran myöntämä tukiprosentti voi olla 40 – 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista. Avustus voidaan hakea ehdollisena avustusvarauksena, jolloin tukimäärä on alustava arvio, joka ei ole sitova. Rakentamisen alustava kustannusarvio on 1.305.600 euroa (alv 0 %). Asumisyksikölle on katsottu myös asumisyksikkö ohjeistusta noudatteleva ja tarpeisiin sopiva tontti Alajärven Pappilantieltä.

Uuden kehitysvammaisten asumipalvelusyksikön tarpeista Järvi-Pohjanmaalle on erityispalvelujen johtaja Tanja Penninkangas tehnyt lausunnon jonka Järvi-Pohjanmaan aluevaliokunta kokouksessaan jo käsitellyt.

Aluevaliokunta hyväksyy erityispalvelujen johtajan esittämän lausunnon ja esittää lausunnon edelleen Järvi-Pohjanmaan neuvoston hyväksyttäväksi.

Asiakokonaisuus on Järvi-Pohjanmaan neuvoston asialistalla ensi viikon tiistain (30.9.) kokoontumisessa.

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI