JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA | Alueella VIISI UUTTA TARTUNTAA ja 121 altistunutta!

0

Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueella on todettu 8.10.2020 mennessä yhteensä 16 positiivista koronatartuntaa sekä altistuneita 121, joista Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen asukkaita on 110. Viidestä uudesta tartunnasta neljä liittyy Ylläksen ruskaretkeen ja siitä johtuneisiin jatkotartuntaketjuihin. Yksi tartunta liittyy Seinäjoen opiskelijatartuntoihin. Tartunnan saaneet ja altistuneet on asetettu eristykseen tai karanteeniin. 

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä päätti kokouksessaan 8.10.2020 pitää edelleen voimassa aiemmin sovitut varotoimenpiteet ja suositukset: 

Koko yhteistoiminta-aluetta koskevat suositukset (Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) 

voimassa 31.10.2020 saakka: 

♦ Pandemiajohtoryhmä suosittelee kaikille kolmannen sektorin edustajille ja yksityishenkilöille, että he eivät järjestäisi yli 20 hengen sisä- ja ulkotapahtumia 

♦ Kasvomaskeja suositellaan käytettävän seuraavissa tilanteissa: 

♦ Joukkoliikenteessä, jossa on lähikontakteja, ei aina voida välttää. 

♦ Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

♦ Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä ka-ranteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolel-la. 

♦ Toisen asteen oppilaitoksissa. 

♦ Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. 

Koko yhteistoiminta-aluetta koskevat suositukset (Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) 

voimassa 18.10.2020 saakka: 

♦ Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen akuuttiosastolla on vierailukielto, pois lukien saattohoi-topotilaat. 

♦ Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköissä on vierailukielto, pois lukien saat-tohoitopotilaat. 

♦  Intervalliosastolle, Lintukotiin, Windalaan, Sateenkaareen ja Tuulikelloon ei oteta uusia asi-akkaita lyhyille intervallijaksoille (alle viikon jaksoille) 

♦ Ikäihmisten päivätoiminta on tauolla. 

Vimpelin kunnan alueella 18.10.2020 saakka: 

♦ Vimpelin varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään, mikäli huoltajat päättävät hoitaa lapset itse. Kyseiset päivät merkitään Päikkyyn ”poissa” –päivinä. Lisäksi poissaolosta tulee ilmoittaa suoraan lapsen hoitopaikkaan. 

♦ Vimpelin esi- ja perusopetukselle on annettu ohjeet varautua etäopetukseen siirtymisestä, mikäli tartuntatilanne pahenee. Mikäli esi- ja perusopetus siirretään etäopetukseen, tai op-pilas on määrätty tartuntatautilain 60 §:n mukaan karanteeniin, oppilaille järjestetään ate-riajakelu. 

♦ Vimpelin lukio-opetus on etäopetuksessa 5.-11.10.2020 välisen ajan. 

♦ Kansalaisopisto ja musiikkiopisto toimivat niin kauan, kun koulut ovat toiminnassa. 

♦ Vimpelin kunnan tiloissa ei järjestetä tällä hetkellä yleisötapahtumia. 

♦ Vimpelin liikuntahalli kuntosaleineen suljetaan. Ainoastaan yksittäiset oppilasryhmät voivat käyttää liikuntahallia. 

♦ Harjulanpirtin ryhmätoiminta on tauolla. Lääkkeidenjako turvataan niin, että työntekijä vie-vät kotiin tarvittavat lääkkeet. Myös työpaja Apajan toiminta on tauolla. 

♦ Alajärven kaupungin tekninen toimi avustaa tarvittaessa Vimpelin kunnan tukipalveluja. 

♦ Suun terveydenhuollon toimintaa on supistettu 5.-18.10. välisenä aikana. Vimpelin toimipisteen kiireetön hammashoito on keskeytetty, ja vimpeliläisten särkyvastaanotto on keskitetty muutaman päivän ajalle Vimpelin hammashoitolaan. 

Lisäksi todetaan, että perusopetuksen helpottamiseksi Lappajärven lukio-opetus suositellaan siirrettäväksi etäopetukseen 11.10.2020 saakka. 

Järvi-Pohjanmaan perusturva ja sivistystoimi sekä Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat muistuttavat kaikkia kuntalaisia huolehtimaan edelleen hyvästä yskimis- ja käsihygieniasta sekä turvaväleistä kaikissa tilanteissa. 

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä kokoontuut seuraavan kerran maanantaina 12.10.2020.

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI