Järvi-Pohjanmaan perusturva | Sairaanhoitopiirin lisääntyvä kustannusten nousu hirvittää kuntia!

0

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on meneillään merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla pyritään tehostamaan omaa toimintaa. Perusturva ja sen jäsenkunnat ovat huolissaan kuitenkin Epshp:n (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin)  kustannuskehityksen jatkuvasta nousujohdanteisuudesta sekä COVID 19- pandemian tuomista lisäkustannuksista kunnille.

Epshp:n kustannusten kasvu aiheuttaa kunnille merkittäviä taloudellisia vaikeuksia sekä osaltaan pakottaa kunnat edelleen säästämään sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluista. Tämän vuoksi sairaanhoitopiirin tulisikin huomioida toiminnassaan kuntien tiukat talousraamit. Sairaanhoitopiirin odotetaan ryhtyvän myös talouden tasapainottamistoimenpiteisiin siten, että taloudellisten säästöjen aikaansaaminen on mahdollista, etenkin COVID 19-pandemiasta syntyvät lisäkustannukset huomioiden.

Kustannusten kasvun hillitseminen on yksi asiakohta johon järvi-Pohjanmaan perusturva  (ALAJÄRVI, LAPPAJÄRVI, VIMPELI) haluaa puuttua Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnassa suunnitelmakaudella 2021 – 2023. Epshp on pyytänyt kuntayhtymän jäsenkuntia toimittamaan esityksiään käyttöönsä viimeistään 12.8.2020 mennessä.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli ovat sitoutuneet Epshp:n hallinnoimaan Rakenneuudistus-hankkeeseen. Perusturva toivoo, että hankkeen aikana kehitettäisiin etenkin tiedolla johtamista ja sähköisiä palveluja, jotta jatkossa esimerkiksi etälääkäri- ja muiden asiantuntijoiden konsultointipalvelut olisivat paremmin myös reuna-alueiden saatavilla. Myös yhtenäisten valvontakäytänteiden, asiakaspalautejärjestelmän sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen nähdään tärkeänä.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välinen yhteistyö on ollut hyvää ja avointa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä toimintakäytänteitä on pohdittu muun muassa asiakkaan sekä palveluintegraation näkökulmasta siten, että asiakkaat tulisivat hoidettua oikeassa paikassa oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti.

Järvi-Pohjanmaan mukaan yhteisiä toimintakäytänteitä ja kehittämistyötä tulee edelleen jatkaa, jotta mahdolliset päällekkäiset palvelut voitaisiin purkaa, työnjaot olisivat selkeitä, tiedolla johtaminen vahvistuisi ja sitä kautta palveluprosessit sekä palvelu- ja hoitoketjut yhdenmukaistuisivat. Yhteistyötä tulee edelleen kehittää toiminnallisesti maakunnallisen yhteispäivystyksen ja alueellisen kiirevastaanottotoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Myös henkilöstön koulutusten, laatu- ja potilasturvallisuuden sekä ICT- ja sähköisten palveluiden kehittämisen osalta toivotaan hyvän yhteistyön jatkuvan.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI