Järvi-Pohjanmaan perusturvalle reilu puolimiljoonaa lisäeuroa

0

Terveys- ja sosiaalipalvelujen menot ylittyivät vuoden 2018 talousarviossa. Hoito- ja hoivapalveluista tullut reilu alitus vähensi lisärahan tarvetta kuitenkin huomattavasti.

Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan yhteislautakunta, joka tuottaa ja hankkii keskitetysti kuntien tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Alajärven kaupungin alaisuudessa toimii yhteislautakuntana perusturva, jossa yhteislautakunta tuottaa palvelut ja peruskuntien rooliksi jää niiden tilaaminen tilaaja–tuottaja-mallin mukaisesti.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta anoo laskelmiensa mukaista muutosta talousarviomäärärahoihin Alajärven kaupungilta seuraaviin suurtuotteisiin:

Terveyspalvelut, jossa talousarviomäärärahat näyttävät syyskuun 2018 toteutuman perusteella ylittyvän erikoissairaanhoidon osalta jopa noin 650 000 eurolla ja lisäksi työterveyshuollon tulos näyttää muodostuvan samalla tavalla negatiiviseksi kuin edellisessä tilinpäätöksessä ja myös hammashuolto on ylittämässä talousarvion. Vastaanotto ja terveysneuvonta näyttää puilestaan alittavan talousarvion reilusti. Kokonaisuutena terveyspalveluihin anotaan erikoissairaanhoitoon 350 000 euroa lisää.

Hoito- ja hoivapalvelut, joissa talousarviomäärärahoja voidaan vähentää syyskuun 2018 toteuman perusteella noin 800 000 euroa.

Sosiaalipalvelut, sen sijaan lisäävät talousarviomäärärahoja huomattavasti, jossa joudutaan syyskuun 2018 toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan anomaan lisää 1 000 000 euroa.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta esittää Alajärven kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se hyväksyy yhteensä 550 000 euron lisämäärärahan.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen esittää hallitukselle, että se päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustoa hyväksymään seuraavat suurtuotetasoiset muutokset ja myöntää lisämäärärahan perusturvalautakunnan talousarvioon 2018:

  • terveyspalveluihin lisätään + 350.000 euroa
  • hoito- ja hoivapalveluista vähennetään – 800.000 euroa
  • sosiaalipalveluihin lisätään  +1.000.000 euroa

  • myönnettävä lisämäärä yhteensä 550.000 euroa

Lisämääräraha katetaisiin lainanotolla.

Esitys on Alajärven kaupunginhallituksen asialistalla ensi maanantain kokouksessa

JÄTÄ KOMMENTTI