Järvi-Pohjanmaan seutukunta esillä Pytinkimessuilla

0
Kuvassa vasemmalla Jouko Etula, yrityspalvelupäällikkö, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP Oy). Keskellä Hannu Nevala, projektipäällikkö, Vetovoimainen Järviseutu -hanke ja oikealla Virpi Tiainen, rakennustarkastaja, Evijärven ja Lappajärven kunnat.

(vas.) Jouko Etula, yrityspalvelupäällikkö, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP Oy). Keskellä Hannu Nevala, projektipäällikkö, Vetovoimainen Järviseutu -hanke ja oikealla Virpi Tiainen, rakennustarkastaja, Evijärven ja Lappajärven kunnat.
Järviseudun kunnat (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli) olivat vahvasti esillä yhteisellä osastolla Seinäjoen Pytinki-rakennusmessuilla 30.3.-1.4.2012.

Osallistumisen pääasiallinen tarkoitus oli esitellä alueen kuntien laajaa tonttitarjontaa sekä asumisen mahdollisuuksia, kertoo Vetovoimainen Järviseutu hankkeen projektipäällikkö Hannu Nevala.

-Asuin- ja elinympäristöjen rooli on merkittävä ja kasvava, kun lähdetään miettimään minne muutetaan tai rakennetaan. Järviseudun kunnat ovat tehneet systemaattista työtä kaavoituksessa ja uusien vetovoimaisten asuinalueiden rakentumisessa. Kunnat ovat tehneet oikeita ratkaisuja lähtiessään miettimään alueen vetovoimaisuuden kehittämistä juuri asumisen kautta, kiittelee Nevala.

Uudet tontit kiinnostivat osastolla kävijöitä ja paljon kysymyksiä tuli rantatonteista ja rantaa lähellä olevista tonteista. Tulevaisuudessa Järviseudun tuleekin kehittää vetovoimaisuutta juuri vesistöjä hyväksi käyttäen.

Yhtestyössä on voimaa!

Kuntien yhteistyö Pytinki-messujen osalta saa Nevalalta kiitosta.

-Oli todella hienoa, että saimme kaikki viisi kuntaa mukaan. Tämä oli hyvä alku yhdessä tekemiselle ja yhteisnäkyvyydelle, jota tullaan jatkossa kehittämään sekä laajentamaan. Yhdistämällä resursseja saamme enemmän huomiota sekä laajempaa näkyvyyttä joka kasvattaa ihmisten kiinnostusta Järviseutua kohtaan. Myös Vetovoimainen Järviseutu -hanke tulee olemaan tässä työssä vahvasti mukana.

Pytinki-messuilla vieraili kolmen päivän aikana yhteensä lähes 27 000 messukävijää!

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI