Järvi-Pohjanmaan seutukunta sai oman korkeakoulu Kampuksensa

0
SeAMK rehtori Tapio vierula ojensi Alajärven kaupunginjohtaja Kalevi Moisiolle muistoksi viirin ja kukkaset.

Sopimustilaisuudessa kutakin osallistujatahoa edusti kaksi allekirjoittajaa ( Kuvat: Jukka Ketonen/jpnews.fi)….Klikkaa kuvasta suuremmaksi!

Maakuntakorkeakoulutoiminta vakinaistettiin historiallisesti sopimuksin Järvi-Pohjanmaalla. Oppilaitosten ja kuntien edustajat allekirjoittivat paperit perjantaina aamupäivällä Alajärven kaupungintalon Aalto-salissa.

Paikalla olivat kaikkien seitsemän sopijaosapuolten edustajat. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ammattikorkeakoulu (SeAMK), Alajärven kaupunki, Vimpelin, Soinin, Lappajärven ja Evijärven kunnat sekä Järviseudun ammatti-instituutti (JAMI). Muisteluineen ja kahvitteluineen noin reilun puolen tunnin allekirjoitustapahtumassa luovutettiin jokaiselle mukana olevalle taholle oma samansisältöinen allekirjoituksilla varustettu sopimusasiakirja.

Allekirjoitukset aloittivat kuntien osalta aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä Alajärven kaupungin edustajat (vas.) kaupunginjohtaja Kalevi Moisio sekä hallintojohtaja Tero Kankaanpää

Tapahtuman päätteeksi tilaisuuuden vetäjänä toiminut Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola muisti sanoin ja lahjoin hankkeissa alusta saakka tiiviisti mukana ollutta ja sen yhtä merkittävää jäsentä, Alajärven kaupungin johtaja Kalevi Moisiota.

Lähitulevaisuudessa kaupunginjohtajan tehtävästään elääkkeelle siirtyvä Moisio kiitti ja muisteli sitä liki seitsemän vuotista taivalta, jota korkeakouluopetuksen saamisen eteen Järvi-Pohjanmaan pitäjissä on tuona aikana tehty.

Moisio oli myös silmin nähden huojentunut sekä kiitollinen historiallisesta allekirjoitushetkestä ja toivoi kehityksen ja yhteistyön lujittuvan ja jatkuvan mukana olevien tahojen kesken entisen kaltaisen hyvänä myöskin hänen kuviosta pois siirtymisen jälkeenkin.

Alajärven kaupunginjohtaja Kalevi Moisiota muistettiin sopimustilaisuudessa SeAMK:n rehtorin Tapio Varmolan ojentamalla viirillä ja kukkasilla

Maakuntakorkeakoulutoiminta haluttiin vakinaistaa Järvi-Pohjanmaan alueelle – hankkeen idea Lapista

Alueellisesti maakuntakorkeakoulutoiminnasta Järviseudulla saatujen hyvien kokemusten ja tulosten johdosta toiminta päätettiin vakinaistaa sopimuksella jossa sovittiin maakuntakorkeakoulutoiminnan jatkamisesta ja vakinaistamisesta Järvi-Pohjanmaan seutukunnan alueella.

Sopimuksellaan sopijaosapuolet sitoutuvat tukemaan ja rahoittamaan järvipohjalaisten maakuntakorkeakoulutoimintaa. Maakuntakorkeakoulutoiminta jatkuu siten SeAMK:n vakinaisena toimintana myöskin Järvi-Pohjanmaan seutukunnalla, kun sen aikaisempi ns. hanketoiminta päättyi 1.7.2011 lähtien.

Sopimuspaperien allekirjoittamisen hetkellä ja uuden aikakauden alkaessa korkeakoulutoiminnassa Järvi-Pohjanmaalla myös Järviseudun maakuntakorkeakoulun nimi haluttiin muuttaa. Jatkossa ”oppilaitoksesta” käytetään nimitystä Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu, Alajärvi-Kampus.

Alajärvi-Kampuksella toimivat edelleen tutut toimihenkilöt korkeakouluopetuksen kordinaattori Marjo Vistiaho ja teknologia-asiamies Jukka Peltokangas, sekä vs. korkeakouluopetuksen koordinaattori Saija Lahdenmäki.

Maakuntakorkeakoulutoiminta

Maakuntakorkeakoulun toiminta perustuu jatkossakin korkeakouluyksiköiden ja seutukunnan yhteistyölle. Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on vahvistaa maakunnan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetus-ja palvelutarjontaa alueilla sekä vastavuoroisesti kehittää korkeakoulujen palveluja elinkeinoelämän näkökulmasta. Lähtökohtana ovat alueiden elinkeinoelämän tarpeet sekä tulevaisuuden ennakointi. Koordinoidulla, verkostoihin perustuvalla yhteistyöllä on tarkoitus tuottaa alueelle tarpeiden mukaista kolutusta sekä tutkimus- , kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI